Leif Nyström

FoU - Leif Nyström

Jag arbetar främst med utveckling av programvara i olika utvecklings och forskningsprojekt. Bland annat deltar jag i utvecklingen av ett kvalitetsregister för strålbehandling - MIQA. Jag arbetar även med system för mätningar i röntgenbilder. Min examen är Fil. Lic. inom Datavetenskap, numeriska beräkningar.

Kontakt
Telefon: 090-785 40 22
E-post: leif.a.nystrom@regionvasterbotten.se