Markus Lindkvist

FoU - Markus Lindkvist

Jag är teamledare för avdelningens utvecklingsteam och försöker i mitt uppdrag att koppla ihop medicintekniska utvecklingsbehov med rätt personer. Jag gör också en del kvalitetsarbete och är med i avdelningens ledningsgrupp. Tidigare jobbade jag mycket med prototyputveckling och mätning av fysikaliska storheter av olika slag. Jag har en teknisk fysikexamen i botten och har sedan breddat mig med studier i kinesiska, segling, djur och natur samt signalbehandling.

Kontakt
Telefon: 090-785 41 36
E-post: markus.lindkvist@regionvasterbotten.se