Examensarbete

Examensarbeten har alltid varit en viktig del av verksamheten vid MT-FoU. Här omvandlar studenten sina teoretiska kunskaper praktiskt i sjukhusmiljö samtidigt som studenten lär känna en framtida arbetsgivare. Studenten hjälper oss med arbetsuppgifter och hittar nya lösningar på utmaningar i vår verksamhet.

Varje år tar avdelningen emot studenter som gör examensarbeten inom ett antal medicintekniska områden. Avdelningen erbjuder även examensarbete till läkarstudenter som vill göra det inom medicin och teknik. En stor del av MT-FoUs egen rekrytering har skett bland nyutexaminerade studenter som har genomfört sitt examensarbete hos oss.
 
Låter det intressant, titta gärna igenom avdelningens viktigaste forskningsområden i listan nedan.

Områden för examensarbeten

  • signalanalys av fysiologiska signaler
  • bildanalys av medicinska bilder
  • hydrodynamiska modeller och system
  • biomekaniska modeller och analys
  • nya lösningar som kopplas mot eHälsa

Fundera gärna igenom vad du själv är intresserad av och om du själv har en idé till examensjobb som du vill förverkliga hos oss. Finns det inga förslag på examensarbete i listan nedan så ta ändå kontakt med utbildningsanvarig och hör dig för.

Förslag på examensarbete vid MT-FoU

Exempel på utförda examensarbeten

  • vibrationsdiagnostik på fotsula
  • samband mellan hjärtrelaterade pulsvågor i arteriellt blodtryck och intrakraniellt tryck
  • statistiska metoder och modeller för bedömning av hjärtfunktion baserat på ultraljud (Ekovariabilitet)
  • rörelseanalys och visualisering
  • visualisering av ledrörelse avsedd för rörelseanalys