Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2013-09-17 RCE North Sweden bjuder in till kick-off och workshop om lärande för hållbar utveckling

Att världen står inför stora utmaningar som kräver samverkan över nations- och kulturgränser är allmänt känt.

Att världen står inför stora utmaningar som kräver samverkan över nations- och kulturgränser är allmänt känt.

Fattigdom, sociala orättvisor, kränkningar av mänskliga rättigheter, väpnade konflikter, klimatförändring och utarmade ekosystem med olika typer av konsekvenser är exempel på utmaningar som behöver adresseras.

Lärande är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. De utmaningar världen står inför kan inte bemötas utan ett utvecklat lärande där människor och organisationer – enskilt och i samverkan – omsätter kunskap och förståelse i handling.

FN:s årtionde för lärande för hållbar utveckling (2004-2015) är etablerat utifrån denna insikt och för att ge arbetet en vidare spridning arbetar FN för att stödja utvecklingen av sk Regional Centre of Expertise (RCE) i världens länder och med uppgift att sprida och stödja lärande för en hållbar samhällsutveckling. I dagsläget finns mellan 130-150 RCE runt om i världen.

Ansökan för att etablera ett RCE i den egna regionen ställs till United Nation University – Institute for Advanced Studies (UNU-IAS) och prövas i flera omgångar.

RCE North Sweden etablerades december 2012 genom att UNU-IAS beviljade ansökan vid den tidpunkten.Nu bjuder RCE North Sweden i samarbete med KNUT-projektet/Bio Fuel Region in till kick-off och workshop om lärande för hållbar utveckling den 17 september 2013 i Umeå! Varmt välkommen!

Skriv ut
22 augusti, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer