Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2013-09-20 Miljökvalitetsmål, miljökvalitetsnormer och folkhälsomål – dialogmöte om regionala miljömål, luftkvalitet och fysisk aktivitet

För miljöstrateger, politiker och tjänstemän inom miljö- och hälsa, samhällsplanering, gator och parker, hälsoutvecklare, myndigheter samt övriga intresserade.

20 sept. 2013 kl. 09.30 – 15.30, Sessionssalen, Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå (fika serveras från kl. 09.00.)

För miljöstrateger, politiker och tjänstemän inom miljö- och hälsa, samhällsplanering, gator och parker, hälsoutvecklare, myndigheter samt övriga intresserade.

Visionen är att Västerbotten år 2020 ska vara det hållbaraste och friskaste länet. 2013 är ”Luftens år” inom EU och vi vill därför belysa och diskutera om en utvecklad samverkan mellan miljöförvaltningar, hälsostrateger och planerare med flera kan åstadkomma en bättre luftkvalitet i tätorter samtidigt som målen för fysisk aktivitet och folkhälsa nås.

Vi vill även föra dialog kring det nationella miljömålssystemet som har förändrats och de regionala miljömålen nu revideras. En remissversion av de reviderade regionala målen skickas ut till länets aktörer under augusti och dialogmötet är ett tillfälle att komma med synpunkter på dessa och hur vi ska få mer fart i åtgärdsarbetet i länet.

Skriv ut

22 augusti, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

  • Seminariet är kostnadsfritt. Deltagarantantalet är begränsat till 60 pers. Deltagare som deltar hela dagen bjuds på lunch. Anmäl senast 10 september via länken

    Frågor? Kontakta lisa.redin@regionvasterbotten.se eller ann.salomonson@lansstyrelsen.se

Kommentarer