Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2013-10-17 Riskbaserad taxa – att utgå från risk- och erfarenhetsbedömning vid debitering av avgifter inom miljöbalkens område

Regeringen har uttryckt att myndigheternas verksamhet enligt miljöbalken ska i huvudsak vara avgiftsfinansierad.

När: Seminarium och workshop 17 okt. 2013 kl. 10.00 – 16.00 (fika från kl 09.30)
Var: Sessionssalen, plan 3, Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå

Regeringen har uttryckt att myndigheternas verksamhet enligt miljöbalken ska i huvudsak vara avgiftsfinansierad. Principen om att förorenaren betalar kan sägas ligga till grund för att
verksamhetsutövaren bekostar miljömyndigheternas arbete med den egna verksamheten. SKL har gjort bedömningen att avgifter bör upp till 70-80 procent av myndigheternas arbete med miljöbalken, kostnaderna i sig ska, enligt SKL, ”stå i rimlig proportion till de kostnader den avgiftsbetalande åsamkar myndigheten” och de risker som verksamheten är förenad med. Den enskilde kommunen bestämmer själv i vilken utsträckning myndighetsutövningen ska avgiftsfinansieras eller finansieras via kommunala skatter. Den enskilde kommunen bestämmer också formen för en eventuell taxa samt om taxan tas ut som en årsavgift, timavgift eller som både en årsoch timavift.

Ett sätt att skapa en rättvis taxa för verksamheterna och för att använda myndighetens resurser effektivt kan SKL:s modell för riskbaserad taxa användas. Modellen bygger på risk- och
erfarenhetsbedömning av enskilda verksamheter där ”duktiga” verksamheter premieras och där prioriterade nationella miljömål beaktas.

Seminariet och workshopen riktas till miljö- och hälsoskyddsinspektörer, miljöhandläggare i kommuner i Västerbotten, Norrbotten, Jämtlands och Västernorrlands län. Observera att platsantalet är begränsat till 60 pers.

Skriv ut

22 augusti, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

  • Seminariet/workshopen inkl. lunch kostar 600 kronor exkl. moms och faktureras i efterhand.

    Anmälan görs senast 1 september till lisa.redin@regionvasterbotten.se , ange namn, epostadress, organisation, faktureringsadress och speciella önskemål vad gäller kost. Har ni specifika frågor om riskbaserad taxa som ni vill ställa till SKL så ser vi gärna att ni mejlar dessa till Lisa Redin (e-post ovan) i samband med anmälan.

Kommentarer