Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2015-09-03 Hur organiserar vi VA-verksamheterna i Västerbotten för att klara framtidens krav?

Fungerande vattenförsörjning och avloppshantering (VA) är grundläggande för ett fungerande samhälle och för att människor ska kunna bo och verka på en plats.

Fungerande vattenförsörjning och avloppshantering (VA) är grundläggande för ett fungerande samhälle och för att människor ska kunna bo och verka på en plats. Vattenförsörjningen ska ge människor ett gott och hälsosamt vatten och avloppssystemet skyddar människor mot smittsamma sjukdomar och skyddar livet i vattendragen från gifter och övergödande ämnen.

Många kommuner står inför omfattande utmaningar när det gäller att säkerställa framtidens VA-försörjning. Utmaningarna handlar bland annat om stora framtida investeringsbehov och ett ökande behov av att rekrytera personal med rätt kompetens. Region Västerbotten och VA-samverkansgruppen (VA-sen), som är Västerbottenskommunernas samverkansorgan för VA-verksamheterna har därför på uppdrag av Region Västerbottens primärkommunala delegation (PKD) gjort en utredning som tittar på olika möjligheter till samverkan genom bland annat sammanslagning av VA-verksamheterna. På seminariet får vi en presentation av utredningen och möjlighet att diskutera förslagen.

Tid Torsdag den 3 september 2015 klockan 9.30–15.30

Var Hotell Lappland, Lycksele

Arrangör Region Västerbotten och VA-samverkansgruppen

Anmälan inger.olofsson@regionvasterbotten.se Ange: namn, befattning, kommun, enhet, e-post i anmälan

Seminariet är kostnadsfritt

Skriv ut

17 augusti, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer