Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2016-03-15 Nya bestämmelser om buller

Under 2015 kom det en ny förordning om trafikbuller och det infördes även nya bestämmelser om buller i Miljöbalken samt Plan- och bygglagen. Syftet med bestämmelserna är framförallt att möjliggöra byggande av små lägenheter i bullerutsatta miljöer.

 

Bakgrund

Under 2015 kom det en ny förordning om trafikbuller och det infördes även nya bestämmelser om buller i Miljöbalken samt Plan- och bygglagen. Syftet med bestämmelserna är framförallt att möjliggöra byggande av små lägenheter i bullerutsatta miljöer. Förändringarna har dock inneburit att en hel del frågetecken har uppkommit hos handläggare på kommuner och länsstyrelser, men även bland privata aktörer. Frågan är också vilka konsekvenser lagändringarna har för dem som ska bo i bullerutsatta miljöer.

Syftet med dagen

Syftet med seminariet är att skapa en förståelse för bullerfrågans betydelse i planprocessen för alla inblandade aktörer samt hur de nya bestämmelserna påverkar denna. Vidare är syftet att ge en ökad förståelse för bullrets påverkan på hälsan samt att ge en inblick i forskningsläget kring vindkraftsbuller.

Målgrupper

Seminariet riktar sig främst till handläggare inom miljö-, plan-, bygg- och mark på kommuner och länsstyrelser samt exploatörer och entreprenörer inom bygg- och anläggningsbranschen.

Plats: Rådhusets festsal på Rex, Rådhustorget, Umeå.
Datum: 15 mars kl. 09.30-15.30, fika serveras från kl. 09.00
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt, men vid avbokning efter sista anmälningsdatum debiteras 400 kr om inte ersättare kommer att skickas.
Anmälan: Anmäl dig senast den 4 mars via följande länk: http://goo.gl/forms/caOshOuDsi – 
Antalet platser är begränsade

Eventuella frågor besvaras av Emmy Frohm via e-post, emmy.frohm@regionvasterbotten.se

Skriv ut

22 januari, 2016 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer