Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Diskussionsunderlag för regionens utveckling – med ansvar för framtiden

Marie Blomé har gjort en skrift som visar att det mesta vi gör påverkar miljön.

Marie Blomé har gjort en skrift som visar att det mesta vi gör påverkar miljön. Vi omsätter material och energi av en helt annan omfattning än för 100 år sedan. Vi har utrotat många växt- och djurarter, och vi har tillfört naturen föroreningar genom industriell verksamhet och kemikalier genom daglig användning av hushållsprodukter.

Vad innehåller detta diskussionsunderlag?

– Skriften redovisar de senaste forskningsrönen om att jordens stabilitet är hotad och att det föreligger en stor risk för katastrofala miljöförändringar, berättar Marie. Principen bakom naturens ekosystemtjänster och hoten mot dessa redovisas. Skriften redogör kortfattat för länets naturförhållanden och för hur mänskliga verksamheter i länet har påverkat miljön. Utvecklingen av länets energianvändning och klimatpåverkande utsläpp redovisas.

Varför ska vi läsa?

– För att inse vikten av att vara resurseffektiv med material och energi i allt vi företar oss. För att få förståelse för att biologisk mångfald är en ekonomisk resurs. För att inte skapa nya miljöproblem i ambitionen att skapa ökad sysselsättning eller minskad klimatpåverkan.

Vilka tycker du ska läsa?

– Alla har något att lära vare sig det handlar om privat hållbar konsumtion eller regional utveckling av livskvalitet utan överförbrukning av naturresurser.

Skriv ut

8 januari, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer