Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

EU-kommissionens vice ordförande gjorde heldagsbesök i Umeå

EU-kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič gjorde ett heldagsbesök i Umeå fredag den 31 mars. Region Västerbotten och Umeå kommun var värdar för besöket, som fokuserade på smarta energilösningar och Norra Sveriges utvecklingsmöjligheter.

EU-kommissionens vice ordförande ansvarar för Europas Smart City-städer, och Umeå är från i år en så kallad Smart City Lighthouse tillsammans med Rotterdam och Glasgow, i projektet RUGGEDISED. Inom ramen för detta internationella partnerskap testas de närmaste åren flera av Umeås innovativa och högteknologiska lösningar i universitetsområdet i samverkan med organisationer och näringsliv.

-Västerbotten ligger absolut i framkant i Europa när det gäller satsningar på förnyelsebar energi, vilket också bekräftas av EU-kommissionens intresse och dagens besök av vice ordförande. Säger Tomas Mörtsell (C) Kommunstyrelsens ordförande, Storuman.

Programmet
Besöket i Umeå gjordes efter ett uttryckligt önskemål från EU-komminssionens vice ordförandes sida, och inleddes med ett seminarium vid Umeå universitet. Sara Emanuelsson, Energiföretagen, modererade seminariet där flertalet studenter deltog. Under eftermiddagen presenterade kollektivtrafiken och Hybricon Umeås ultrasnabbladdade elektriska bussar under en åktur till Ålidhem. Hållbara Ålidhem presenterades närmare, liksom innovationerna inom ramen för Smart City Lighthouse.

På plats var också Skellefteå kraft. Under lunchen presenterade koncernchef Hans Kreisel satsningen Node Pole, som bemöttes med stort intresse av Šefčovič. Besöket avslutades på Konstnärligt campus. Där berättade bland annat Sliperiets konstnärliga ledare Linnéa Therese Dimitriou om +Projektet, som samlar akademiska parter och företag inom digital tillverkning, hållbart byggande och 3D-teknik i norra Norrland.

– Fortsätt ert arbete som idag. Arbetet för hållbar utveckling i Västerbotten är väldigt imponerade. En av länets utmaningar är att utveckla hållbar transport, men jag är säker på att utmaningen kommer lösas på ett hållbart sätt. Säger EU-kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič.

Under besöket betonade Region Västerbotten särskilt vikten av följande:

  • Norra Sveriges skogsresurs kan genom ett hållbart och aktivt skogsbruk bidra med både bioenergi och med att ersätta många av de produkter som idag kommer från fossila källor.
  • Norra Sverige producerar mer el än vi själva förbrukar. Vi kan öka exporten, men då krävs satsningar på infrastrukturen för kraftöverföring. Den goda tillgången på förnybar energi ger också norra Sverige goda förutsättningar att förlägga elintensiv verksamhet här.
  • En stabil energipolitik är förutsättningen för att nödvändiga investeringar kommer till stånd i såväl norra Sverige som i andra delar av Europa. Energiunionen bör arbeta långsiktigt och använda ekonomiska medel och andra incitament till att påskynda utvecklingen och stimulera en ökning av andelen förnybar energi och en minskning av andelen fossil energi.
  • EU:s fonder och program behöver möjliggöra satsningar på entreprenörskap och utvecklingen av små och medelstora företag i miljöteknikbranschen genom hela utvecklingskedjan.
  • Norra Sverige behöver också att EU:s fonder och program möjliggör demonstrationsmiljöer, pilotprojekt och experiment inom miljöteknik och för regionen att fungera som en testarena.

Regional och lokal delaktighet
Den regionala och lokala nivån har en viktig roll i skapandet av ett tryggt och klimatneutralt energisystem Europa och kunskap om de lokala och regionala förhållandena måste tas till vara. Vi vill betona vikten av att åtgärder och prioriteringar ska vara meningsfulla inte bara för tätbefolkade områden och storstadsområden. EU:s arbete med att utveckla energisystemen måste vara relevant även för välutvecklade, perifera och glesa områden som norra Sverige.

Ytterligare information om dagens program och punkter som belystes finns bifogat nedan.

Mer information:
Lena Friborg
Strateg Energi och Samhällsbyggnad
Region Västerbotten
070-316 37 22
lena.friborg@regionvasterbotten.se

Skriv ut

31 mars, 2017 | Olivia Collin

Bilagor

Kommentarer