Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Färre sopdykare med kommunalt ansvar för sortering

Latmasken orkar inte sortera i tillräcklig omfattning och sopdykaren ger sig ner i öppna kärl i avsikt att ta vara på kasserade varor, med risk för smittspridning och skadegörelse med föjld att mängden material till återvinningsstationerna minskar.
Avfallsseminarium för Västerbottens och Norrbottens ansvariga i avfallsfrågor.
Onsdag 26 februari 2014, 09.30-16.15, Scandic Expolaris, Skellefteå

Avfallsseminarium för Västerbottens och Norrbottens ansvariga i avfallsfrågor.
Onsdag 26 februari 2014, 09.30-16.15, Scandic Expolaris, Skellefteå

Ta del av programmet: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/01/2014-02-26-Aktuell-avfallspolitik-2014.pdf

Fastighetsnära lösningar
Såväl latmaskar som sopdykarna ökar. Latmasken orkar inte sortera i tillräcklig omfattning och sopdykaren ger sig ner i öppna kärl i avsikt att ta vara på kasserade varor, med risk för smittspridning och skadegörelse som följd. Båda trenderna medför att mängden material till återvinningsstationerna minskar.
– Kommunerna är beredda att ta över och utveckla hanteringen. Insamlingsmängden kan öka med låsta och fastighetsnära lösningar, samtidigt som risken för smittspridning och skadegörelse minskar, säger Ewa-May Karlsson (C), regionråd Region Västerbotten och kommunalråd Vindeln.

Besked till sommaren
Frågan om kommunerna ska ta över ansvaret för insamling av tidningar och förpackningar kvarstår när Västerbottens och Norrbottens avfallsansvariga deltar i årligt seminarium. Håkan Larsson från Avfall Sverige kommer berätta om vad som händer i utredningen och nationella mål med exempelvis insamling av matavfall.
– Regeringens beslut drar ut på tiden, men allt talar för att beskedet kommer till sommaren, säger Agneta Lantto-Forsgren, ordförande Samrådsgrupp avfall, avfallsansvarig Skellefteå och ledamot i styrelsen för Avfall Sverige.

Fakta avfallsutredningen
För ett år sedan presenterade avfallsutredningen ”Mot det hållbara samhället” (SOU 2012:56) ett förslag att kommunerna skulle ta över ansvaret för insamling av sorterat avfall. Kommunerna mottog förslaget positivt, men ingenting hände.
I början av februari i år meddelande miljöminister Lena Ek att en arbetsgrupp tillsatts som ska ta fram ett nytt förslag till sommaren.
http://www.avfallsverige.se/nyhetsarkiv/nyhetsvisning/artikel/regeringen-fullfoeljer-arbetet-med-avfallsutredningen/

Fakta Förpackningsinsamlingen
FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns.
Verksamhet bygger på regeringens förordningar om producentansvar för förpackningar och tidningar. Producentansvaret är ett regelverk som har tillkommit för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle för framtiden.
Förpackningsavgifterna administreras av REPA, som är en del av FTI. Verksamheten drivs utan vinstintresse och ingen ekonomisk utdelning till ägarna får förekomma enligt företagets bolagsordning.
FTI ansvarar för omkring 5 800 återvinningsstationer runt om i landet där allmänheten kan lämna sina förbrukade förpackningar och tidningar. Insamlingssystemet finansieras bland annat med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, det vill säga företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar.

För mer information:
Ewa-May Karlsson (C), regionråd Region Västerbotten och kommunalråd Vindeln, 070 663 64 94
Agneta Lantto-Forsgren, ordförande Samrådsgrupp avfall, avfallsansvarig Skellefteå och ledamot i styrelsen för Avfall Sverige, 070 601 55 80
Inger Olofsson, samordnare för Samrådsgrupp Avfall och VA-samverkansgruppen, inger.olofsson@regionvasterbotten.se, 070 601 60 24

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

25 februari, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer