Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Höga klimatmål är inte ett hot mot Sveriges eller Europas utveckling

Ledande politiker i Sveriges fyra nordliga län vill att Sveriges regering ställer sig bakom EU-parlamentets ställningstagande om höga ambitioner för EUs klimatmål.
– Norra Sverige kan bidra till att uppnå höga klimatmål för Europa och Sverige. Vi har stora tillgångar till bioråvara och hög kunskapsnivå som ännu bättre kan tas tillvara, säger Ewa-May Karlsson (C), regionråd, Region Västerbotten.

Ledande politiker i Sveriges fyra nordliga län vill att Sveriges regering ställer sig bakom EU-parlamentets ställningstagande om höga ambitioner för EUs klimatmål med 40 procents minskning av koldioxidutsläpp, att minst 30 procent av energin ska vara förnybar och att åstadkomma en energieffektivisering med 40 procent till 2030.

Uttalandet i sin helhet: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/06/Höga-klimatmål-inte-ett-hot.pdf

I uttalande till myndigheter, departement, nätverk och politiker i Sverige och EU betonar företrädare från norra Sverige att ökningen av växthusgaser i atmosfären måste upphöra och temperaturökningen hejdas.

– Norra Sverige kan bidra till att uppnå höga klimatmål för Europa och Sverige. Vi har stora tillgångar till bioråvara och hög kunskapsnivå som ännu bättre kan tas tillvara, säger Ewa-May Karlsson (C), regionråd, Region Västerbotten.

I uttalandet framhålls också vikten av globala överenskommelser på klimatområdet och att Sverige bör vara en aktiv part i arbetet med att nya och ambitiösa överenskommelser kommer till stånd.

Norra Sverige har stora tillgångar till bioråvara som kan användas för övergången till en mer biobaserad ekonomi. Höga klimatambitioner och fasta europeiska mål för andelen förnybar energi gynnar en hållbar klimatutveckling i Europa och samtidigt tillväxt och utveckling i regionen Norra Sverige.

– Norra Sverige vill och kan ta sin del av ansvaret för att bidra till ett hållbar global utveckling som bygger på förnybar energi och bioekonomi, säger Ewa-May Karlsson.

Kent Ögren, landstingsråd, Norrbottens läns landsting (S)
Ellinor Söderlund, Kommunförbundet Norrbotten (S)
Erik Bergkvist, regionråd, Region Västerbotten (S)
Ewa-May Karlsson, regionråd, Region Västerbotten (C)
Harriet Classon, Region Västerbotten (S)
Robert Uitto, regionråd, Regionförbundet Jämtlands län (S)
Thomas Andersson, Regionförbundet Jämtlands län (C)
Glenn Nordlund, styrelseordförande, Kommunförbundet Västernorrland (S)

För mer information:

Ewa-May Karlsson (C), regionråd, Region Västerbotten, 070 663 64 94

Lena Friborg, klimat och energistrateg, Region Västerbotten, 070 316 37 22

Presskontakt:

Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43

Skriv ut
3 juni, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer