Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Lär dig mer om buller

Buller, buller, buller. Det finns så många olika typer av buller. Som handläggare eller politiker inom offentlig förvaltning kan det ibland vara svårt att veta vilken typ av buller som ska mätas och utredas i olika sammanhang och hur olika typer av mätdata ska tolkas

Buller, buller, buller. Det finns så många olika typer av buller. Som handläggare eller politiker inom offentlig förvaltning kan det ibland vara svårt att veta vilken typ av buller som ska mätas och utredas i olika sammanhang och hur olika typer av mätdata ska tolkas. Den 28 november 2014 anordnade Miljösamverkan Västerbotten tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå kommun och Västerbottens läns landsting en endagsutbildning om buller.

Dagen inleddes med en liten omvärldsanalys, en utblick kring buller som länsstyrelsen presenterade. Därefter gicks grundläggande begrepp inom akustik samt olika typer av buller igenom. Åhörarna på plats fick både lyssna och prova på att mäta. Vidare fokuserades det på bullerutredningar, både vilka krav kommunen bör ställa men också hur bullerkonsulter arbetar för att nå bästa resultat. Vi fick också en kort föredragning kring framtida riktvärden för industri- och annat verksamhetsbuller. Avslutningsvis under seminariedagen presenterades hälsokonsekvenser av buller och den studie av barn miljö och hälsa som gjordes i de fyra norra länen 2013 och som fördjupning av miljö- och folkhälsoenkäten 2013.

Här hittar du föreläsningsbilder från seminariedagen:

Seminariedagen webbsändes, och här nedan finns länkar till föreläsningsfilmerna:

Skriv ut
1 december, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer