Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

SEE-veckan pågår 16-22 september i Umeå.

Lyssna

Lärande för hållbar utveckling, miljömål och folkhälsomål under SEE-veckan

Region Västerbotten deltar i den årliga Västerbottens hållbarhetsvecka SEE-Social, ekonomisk och ekologisk utveckling 16-22 september med två arrangemang: Kick-off RCE North Sweden -lärande för hållbar utveckling 17 september och Miljökvalitetsmål, Miljökvalitetsnormer och Folkhälsomål 20 september.

Region Västerbotten deltar i den årliga Västerbottens hållbarhetsvecka SEE-Social, ekonomisk och ekologisk utveckling 16-22 september med två arrangemang:

KICK-OFF RCE NORTH SWEDEN – LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Tid och plats: Tisdag 17 september kl.9.30-15.30, Rotundan, Universum, Umeå

Lärande är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. De utmaningar världen står inför kan inte bemötas utan ett utvecklat lärande där människor och organisationer – enskilt och i samverkan – omsätter kunskap och förståelse i handling.

FN:s årtionde för lärande för hållbar utveckling (2004-2015) är etablerat utifrån denna insikt och för att ge arbetet en vidare spridning arbetar FN för att stödja utvecklingen av sk Regional Centre of Expertise (RCE) i världens länder och med uppgift att sprida och stödja lärande för en hållbar samhällsutveckling. I dagsläget finns mellan 130-150 RCE runt om i världen.

RCE North Sweden etablerades december 2012. Nu bjuder RCE North Sweden i samarbete med KNUT-projektet/Bio Fuel Region in till kick-off och workshop om lärande för hållbar utveckling.

Arrangör: Region Västerbotten  Medarrangör: Bio Fuel Region

Webb: www.rcevasterbotten.se

Kontaktperson: Katarina Sjöström, Strateg Utbildning, 070-377 37 20 katarina.sjostrom@regionvasterbotten.se

 

MILJÖKVALITETSMÅL, MILJÖKVALITETSNORMER OCH FOLKHÄLSOMÅL

Tid och plats: Onsdag 20 september 9.00-15.30 Länsstyrelsen Västerbotten, Storgatan 71 B, Umeå

Dialogmöte om regionala miljömål, luftkvalitet och fysisk aktivitet.Välkommen till en dag för att diskutera de nya regionala miljömålen och målet att Västerbotten 2020 ska vara det hållbaraste och friskaste länet. Dessutom är 2013 – Luftens år inom EU och vi vill belysa och diskutera en utvecklad samverkan mellan miljöförvaltningar, hälsostrateger och planerare. Anmälan och program hittar du här:  http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/kalender/2013/Pages/miljokvalitetsmal-miljokvalitetsnormer-och-folkhalsomal-dialogmote.aspx

Arrangörer: Länsstyrelsen Västerbotten , Region Västerbotten och Landstinget Västerbotten

Kontaktperson: Lisa Redin, Projektledare miljösamverkan
070-282 16 57 lisa.redin@regionvasterbotten.se

Här finns programmet för alla aktiviteter under SEE-veckan: http://www.nolia.se/see/program-2/

Fakta SEE-veckan 16 – 22 september 2013: Organisation SEE drivs som ett årligt återkommande projekt där representanter från följande parter sitter i ledningsgruppen: Länsstyrelsen i Västerbotten, Västerbottens läns landsting, Region Västerbotten, Umeå universitet, Umeå kommun, Skellefteå kommun, Be Green Umeå/Green Citizens of Europe, Umeå C samt Nolia AB. Nolia är navet i projektet och ansvarar för projektledning, koordinering och administrativa tjänster, övriga parter står för finansiering, kompetens och nätverksbyggande.

Presskontakt: Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten, 070-231 93 22, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut

16 september, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer