Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Om oss

Region Västerbotten har uppdraget att arbeta med att bevaka och påverka utveckling och politik inom området, att ta ansvar för samverkan i regionen och att delta i och stödja projekt med miljö- och energiinriktning.

Inom området miljö, energi och klimat har ett antal huvudprioriteringar formulerats i vår Regionplan 2009-2011. Våra strategier och prioriteringar är att vara med och

  • Bevaka och påverka miljö- och energipolitiken
  • Samverka och samordna
  • Stödja, driva och delta i projekt samt
  • Utveckla de strategiska länsplanerna

 

Ett av mål vi satt upp för 2010 är att vi visar tydliga tecken på framgång inom arbetet med förnybar energi, energieffektivisering och anpassning till klimatförändringar. Ett annat mål är att den kompetens och de erfarenheter vi har i regionen inom energi och miljö ska tillföras övriga Europa i syfte att uppfylla de gemensamma mål som antagits i såväl Lissabonstrategin som Göteborgsstrategin.

De senaste åren har världen sett en stor ökning i efterfrågan på naturresurser av olika slag. Den utmaningen vi står inför är att utnyttja och förvalta alla våra naturresurser i länet så att de bidrar till en hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt.

Kontakt

 

Lena Friborg
Energi- och miljöstrateg
Tel 070-316 37 22
E-post  lena.friborg@regionvasterbotten.se

Inger Olofsson
Samrådsgrupp Avfall
Tel 090-16 57 28
E-post inger.olofsson@regionvasterbotten.se

Uppdaterad 23 januari, 2017 kl 14:08 av Lena Friborg

Han blir regiondirektör 2019

När Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten vid årsskiftet bildar en gemensam organisation, är det Kent Ehliasson, uppvuxen i Vilhelmina, som leder arbetet. Se och hör honom berätta om sin roll som ny landstings- och regiondirektör.

Regionvalet 2018

Den 9 september är det val till riksdag, kommun och landsting/region. I regionvalet har du som invånare möjlighet att vara med och påverka vilka politiker som de kommande fyra åren ska leda Region Västerbotten, som bildas den 1 januari 2019.

Klart: Det blir en region 2019

Den 19 juni beslutade Riksdagen att det regionala utvecklingsansvaret överförs till samtliga landsting i landet. Det innebär att Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten bildar region från och med den 1 januari 2019.

Västerbotten till Bryssel för att säkra framtida EU-satsningar i länet

30 politiker och tjänstemän från Västerbotten åker till Bryssel på årets regionresa den 12-15 juni för att lära sig mer om hur påverkansarbetet fungerar. Under vistelsen i Bryssel finns bland annat besök hos EU-kommissionär Cecilia Malmström, Svenska Representationen till EU och möten med olika delar av EU-kommissionen på agendan. Programmet har tagits fram tillsammans med North Sweden European office, Norrbotten och Västerbottens gemensamma Brysselkontor.

Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft

EU:s nya dataskyddsförordning kommer att träda i kraft i samtliga EU:s medlemsländer från den 25 maj 2018. Förordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter och syftar till att skydda de grundläggande fri- och rättigheterna.