Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Om oss

Region Västerbotten har uppdraget att arbeta med att bevaka och påverka utveckling och politik inom området, att ta ansvar för samverkan i regionen och att delta i och stödja projekt med miljö- och energiinriktning.

Inom området miljö, energi och klimat har ett antal huvudprioriteringar formulerats i vår Regionplan 2009-2011. Våra strategier och prioriteringar är att vara med och

  • Bevaka och påverka miljö- och energipolitiken
  • Samverka och samordna
  • Stödja, driva och delta i projekt samt
  • Utveckla de strategiska länsplanerna

 

Ett av mål vi satt upp för 2010 är att vi visar tydliga tecken på framgång inom arbetet med förnybar energi, energieffektivisering och anpassning till klimatförändringar. Ett annat mål är att den kompetens och de erfarenheter vi har i regionen inom energi och miljö ska tillföras övriga Europa i syfte att uppfylla de gemensamma mål som antagits i såväl Lissabonstrategin som Göteborgsstrategin.

De senaste åren har världen sett en stor ökning i efterfrågan på naturresurser av olika slag. Den utmaningen vi står inför är att utnyttja och förvalta alla våra naturresurser i länet så att de bidrar till en hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt.

Kontakt

 

Lena Friborg
Energi- och miljöstrateg
Tel 070-316 37 22
E-post  lena.friborg@regionvasterbotten.se

Inger Olofsson
Samrådsgrupp Avfall
Tel 090-16 57 28
E-post inger.olofsson@regionvasterbotten.se

Uppdaterad 23 januari, 2017 kl 14:08 av Lena Friborg

Västerbottenskontoret i Stockholm invigt

Samma vecka som Västerbotten på Grand Hôtel öppnar portarna invigs även Västerbottens kontor med placering i Stockholm, en gemensam satsning av Region Västerbotten, Umeå kommun, Skellefteå kommun, Företagarna Västerbotten och Skellefteå kraft för ökat inflytande på nationell nivå.

Tre frågor till…

...Anders Almberg, näringslivstrateg på Region Västerbotten, som går i pension sista mars. Han var med och startade Region Västerbotten 2007, och har innehaft uppdraget som näringslivsstrateg. Dessförinnan jobbade han med allt från socialtjänstens uppbyggnad i Västerbotten, organisationskonsult, organisationsutveckling på Västerbottens läns landsting och Robertsfors hälsoförbund.

Storregionsfrågan disktuerades på personaldag

– Region Västerbotten är en väldigt kompetent organisation. Ta åt er, säger Erik Bergkvist, regionråd vid Region Västerbotten på årets första personaldag som samlade nästan alla medarbetare till en halvdag på Väven i Umeå.