Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Samrådsgrupp Avfall

Samrådsgrupp Avfall (SGA) bildades 1991 utifrån kommunernas ökade behov av samverkan kring avfallsfrågor. SGA består av 15 renhållningsansvariga i Västerbottens kommuner (en representant per kommun) och en (1) representant från miljösidan. Från det man bildades 1991 har SGA arbetat med samsyn, erfarenhetsutbyte, gemensamma avtal, upphandlingar med mera.

År 2004 startade SGA i Kommunförbundet Västerbottens regi ett projekt med namnet Avfalls-VIS. Syftet med projektet var att ytterligare förstärka samverkan i länet. Projektet finansierades av Finansdepartementet, Länsstyrelsen och kommunerna i Västerbotten. Kommunförbundet Västerbotten var projektägare.

Vid årsskiftet 2005/2006 inleddes diskussioner i SGA om hur man ville bedriva samverkan i fortsättningen. Det gjordes bland annat en enkät ställd till kommunernas renhållnings ansvariga om hur man skulle fortsätta.

Resultatet av enkäten och diskussionerna blev att projektet Avfalls-VIS avslutades den 30 juni 2006 och en särskild resursperson anställdes för länet som s.k. samordnare, utifrån att SGA ansåg att det var viktigt att bibehålla nivån på samverkan. Ett samverkansavtal tecknades med alla 15 kommunerna för tiden 2006-07-01 – 2008-12-31. Kommunförbundet Västerbotten, idag Region Västerbotten, blev dels projektägare för SGA samt arbetsgivare för samordnaren.

Under våren 2008 påbörjades diskussioner om hur SGA skulle arbeta från januari 2009 och framöver, utifrån att tiden för gällande verksamhetsplan och beslutad budget löper ut per den sista december 2008.Vid SGAs möte september 2008 beslutade man att upprätta en verksamhetsplan för perioden 2009-01-01—2011-12-31.

Idag

December 2011 fattade Samrådsgrupp Avfall beslutet om en ny tre (3) årig verksamhetsplan för 2012-2014. En aktivitetsplan upprättas årligen där man i samsyn bestämmer vilka aktiviteter som ska göras under året. Den planen följs kontinuerligt upp under året och ligger sedan som verksamhetsberättelse för året. Samrådsgrupp Avfall består av tjänstemän inom avfallsområdet från alla femton kommuner samt en representant från tillsynssidan. Region Västerbotten är huvudman för projektet.

Samrådsgrupp Avfalls mål

Målet för SGA är att genom samverkan uppnå bättre och mer ekonomiska lösningar än vad en enskild kommun kan åstadkomma själv samt hitta möjliga samarbetsformer.

Presentationsmaterial från seminarium om avfallsfrågor

Temadag enskilda avlopp och minireningsverk 13 mars i Örnsköldsvik

Samråd Avfall 2013-03-13 – Arbetsmiljöverket – Krav på arbetsmiljön för slamtömmarna

Samråd Avfall 2013-03-13 – Minireningsverk_MarikaPalmerRivera_130313

Samråd Avfall 2013-03-13 – MarikaPalmerRivera Små avlopp – dagens miljökrav och ny teknik

Samråd Avfall 2013-03-13 – Avfall Sveriges rapport om fosforfällor

SamradAvfall2013-03-13-Umeva-Sma-avlopp

 

Skellefteå den 22 februari 2012

2012-02-12 Skellefteå Sven Lundgren – Visionen Avfall Sverige (205.79 kB)

2012-02-22 Skellefteå Sven Lundgren – Omvärldsfrågor (1.23 MB)

2012-02-22 Skellefteå Christina Jonsson – Så ska avfallet lyfta i avfallshierarkin (1.06 MB)

2012-02-22 Skellefteå Anders Asp – Producentansvaret för förpackningar behöver förän (177.99 kB)

2012-02-22 Skellefteå Ann-Marie Johansson – Minska riskerna med farliga ämnen i varor (5.72 MB)

 

Kontakt

Inger Olofsson

Samordnare för Samrådsgrupp Avfall och VA-samverkansgruppen
Tel: 090-16 57 28
Mobil: 070-601 60 24
inger.olofsson@regionvasterbotten.se

Uppdaterad 7 mars, 2017 kl 15:21 av Lena Friborg