Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

VA-samverkan

VA-samverkan (VA-sen) startade år 2009 utifrån kommunernas ökade behov av samverkan kring VA-frågor. Sedan 2017 ingår VA-sen som en del av projektet ”Stärkt regional attraktivitet genom kapacitetshöjning i samhällsbyggnadssektorn”.

VA-sen består av vatten- och avloppsansvariga från Västerbottens 15 kommuner. Sedan 2018 ingår även Arjeplogs kommun. VA-sen arbetar med frågor kopplade till kommunernas vatten- och avloppsförsörjning. Målet för samverkan är att synliggöra VA-verksamheten, lokalt, regionalt och nationellt, åstadkomma samverkansvinster i form av bättre, mer ekonomiska och mer miljöriktiga lösningar än vad en enskild kommun kan åstadkomma själv samt i dialog lyfta upp problem och frågeställningar för eventuella gemensamma eller likalydande lösningar.

Dokument

Verksamhetsplan, kalendarium, aktivitetsplan 2018_VA-sen.doc

Kontakt

Inger Olofsson

Samordnare för VA-samverkansgruppen
Tel: 090-16 57 28
Mobil: 070-601 60 24
inger.olofsson@regionvasterbotten.se

Uppdaterad 27 juni, 2018 kl 13:54 av Lena Friborg