Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

VA-samverkan

 

Verksamhetsplan för VA-samverkansgruppen för år 2015 – 2016 – 2017

Fortsatta utmaningar inför kommande period 2016-2017.

Kommunerna har under 2015 medverkat i en s.k. trestegs process. Ett uppdrag som Region Västerbotten, primärkommunala delegationen (PKD) gav VASEN våren 2013 att arbeta med. Uppdraget var att utreda olika organisatoriska samarbetslösningar inom VA-området för att på bästa och effektivaste sätt kunna möta utmaningarna.

Steg 1 har varit att ta fram en konsult rapport, där uppdraget var bl.a. att redovisa alternativa samverkansformer och tänkbara samverkanskluster i länet.

Steg 2 genomfördes ett seminarium som bestod av tjänstemän och politiker och där budskapet var att utifrån rapporten få igång diskussioner i kommunerna om hur man såg på framtidens VA-verksamheter.

Steg 3 var att man själva utifrån steg1 och 2 diskutera olika möjliga samverkansformer och driva eventuella samarbetsprocesser vidare.

Slutligen fick kommunerna en ”hemläxa” där man skulle redovisa hur man hade diskuterat kring sin va-verksamhet och hur man ville gå vidare. Frågorna var;

  • Ingå i ett gemensamt driftbolag
  • Ingå i samverkansavtal med andra kommuner
  • Fortsätta som i dag, men med ett utvecklat VASEN.

Dokument

Förslag på verksamhetsplan kalendarium aktivitetsplan 2017

Förslag till aktivitetsplan 2017

Kontakt

Inger Olofsson

Samordnare för VA-samverkansgruppen
Tel: 090-16 57 28
Mobil: 070-601 60 24
inger.olofsson@regionvasterbotten.se

Uppdaterad 9 mars, 2017 kl 9:00 av Lena Friborg