Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Vattenråd Norr-avslutat

Vattenråd Norr avslutades i februari 2012. Det var ett projekt som genomfördes av Region Västerbotten och Norrbottens kommunförbund. Syftet var att skapa rutiner för lokal och regional vattensamverkan och att stödja vattenråden i Bottenvikens vattendistrikt i deras arbete att utveckla arbetsformer och vidga nätverken. Projektet genomfördes 2010-2011 i nära samarbete med Vattenmyndigheten och länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten.

Vad är ett Vattenråd?

Vattenråd är frivilliga sammanslutningar av vattenintressenter som vill delta aktivt i arbetet med vattenförvaltning inom avgränsade geografiska områden, s.k. vattenrådsområden (VRO). De har formen av nätverk som väljer en mindre operativ styrgrupp. Vattenråden har ingen formell beslutsrätt, men genom sitt samarbete och sin dialog med vattenmyndighet och länsstyrelser kan de på ett tidigt stadium påverka arbetet med vattenförvaltningen.

Uppdaterad 29 april, 2015 kl 6:04 av Lena Friborg