Miljöredovisning

Miljöredovisningen redovisar årligen resultatet av de detaljerade målen i det miljöpolitiska programmet. Detaljerade mål finns för perioden 2016-2019. Miljöredovisningen för 2019 är slutredovisning av det miljöpolitiska programmet.

Miljöredovisningen följer årligen de mätbara mål som är fastställda inom de områden där regionen har störst påverkan på miljön, Detaljerade, mätbara mål finns inom områdena fastigheter och energianvändning, trafik, läkemedel och lustgas, produkter och kemikalier samt organisation och utbildning.

 

Miljöredovisning för 2019 med resultat för varje område där regionen har störst påverkan på miljön är slutredovisning av det miljöpolitiska programmet.