Miljöredovisning

Miljöredovisningen redovisar årligen resultatet av de detaljerade målen i det miljöpolitiska programmet. Detaljerade mål finns för perioden 2016-2019. En sammanfattning av hur arbetet går finns i årsredovisningen.

Miljöredovisningen följer årligen de mätbara mål som är fastställda inom de områden där regionen har störst påverkan på miljön, Detaljerade, mätbara mål finns inom områdena fastigheter och energianvändning, trafik, läkemedel och lustgas, produkter och kemikalier samt organisation och utbildning.

Regionens årsredovisning redovisar en sammanfattning av hur miljöarbetet går.

Regionens årsredovisning för 2018

Nedan presenteras miljöredovisning för 2018 med resultat för varje område där regionen har störst påverkan på miljön.