Läkemedel och lustgas

Regionens utsläpp av lustgas är 32 procent mindre än 2005.

Regionen vill minska utsläpp och kassation av läkemedel samt minska utsläpp av lustgas.

Det finns två mätbara mål för området.

Läkemedel och miljö

Mål 7: Utsläpp och kassation av läkemedel har minskat enligt handlingsplan år 2019

Resultat 2018

En handlingsplan för att minska utsläpp och kassation av läkemedel har tagits fram under 2016. Handlingsplanen fokuserar på att minska förskrivningen av utvalda läkemedel med känd miljöpåverkan.

För antibiotika är förskrivningen lägst i Västerbotten och där är regionen bäst i Sverge.

Lustgas

Mål 8: Utsläpp av lustgas har minskat med 60 procent år 2019.

Resultat 2018

Regionens lustgasutsläpp minskar med 32 procent jämfört med 2005 års nivå.

Vid BB-avdelningen på Norrlands Universitetssjukhus renar en destruktionsanläggning lustgasutsläppen från våren 2018. Lustgasen som andas ut av patient går via ventilationssystemet ner till destruktionsanläggningen där molekylen spjälkas sönder till kvävgas och syrgas i en katalysator. Under året har ca 700 kg av totalt 1700 kg lustgas destruerats.

Destruktionsanläggning för lustgas