Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Miljösamverkan Västerbotten

Miljösamverkan Västerbotten är en gemensam plattform för myndigheter och näringsliv vad gäller frågor inom miljöbalkens regelverk. Projektet syftar till att dels öka myndigheternas samsyn, dels att skapa intresse och öka kunskapen om miljöfrågor inom näringsliv och för verksamhetsutövare.

Miljösamverkan Västerbotten ska ge gemensamma vägledningar, checklistor och bedömningsgrunder till hjälp för myndigheterna. Syftet med detta är att öka kompetensen hos myndigheterna och att göra rationaliseringsvinster genom samverkan. Miljösamverkan Västerbotten ska också genomföra informationskampanjer, temadagar och minimässor riktade till verksamhetsutövare. Syftet med dessa är att öka verksamhetsutövarnas kompetens inom miljöområdet och därmed bidra till en ökad konkurrenskraft.  Syftet är också att förbättra verksamheternas miljöarbete så att lokala, regionala och nationella miljömål kan uppnås.

Miljösamverkan i Västerbottens egna webbplats

Uppdaterad 1 augusti, 2012 kl 16:02 av Jörgen Boström