Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Nytt regionalt nätverk för energifrågor

Västerbottens regionala energiaktörer mobiliserar sig i ett gemensamt nätverk för att skjuta fram Västerbottens position inom energiområdet.

Västerbottens regionala energiaktörer mobiliserar sig i ett gemensamt nätverk för att skjuta fram Västerbottens position inom energiområdet.

Nätverket samlar aktörer i Västerbotten som har ett uppdrag att verka för en hållbar energiförsörjning på regional nivå. Syftet med nätverket är att ta fram relevanta underlag och analyser på regionala utmaningar och möjligheter, skapa överblick av projekt kopplade till energiområdet, ta gemensamma initiativ och lära av varandra.

– Energiutveckling är ett av Västerbottens främsta styrkeområden, där aktörer i vår region besitter mycket spetskompetens inom området, sa Lena Friborg, energi- och miljöstrateg vid Region Västerbotten. Att samordna dessa parter är en naturlig del i Region Västerbottens uppdrag, men även ett sätt att flytta fram hela regionens position energifrågorna.

Nätverket är i sin linda och hade under måndagen sin andra träff hittills. De aktörer som är delaktiga i nätverket i dagsläget är Norrbottens energikontor, Skellefteå kraft, Länsstyrelsen Västerbotten, BioFuel Region, Umeå energi och Region Västerbotten, men nätverket kommer verka för att hitta fler samverkansparter.

I nätverket ska frågorna variera från gång till gång. Vid måndagens träff deltog Ewa-May Karlsson (C) och berättade om Europaforum Norra Sveriges inverkan på energipolitiken i Europa:

– De fyra nordligaste länen har 12 rapportörer med mandat att uppvakta EU-kommissionen och parlamentet i Bryssel, bland annat i miljö- och energifrågor. Energifrågorna är oerhört aktuella i Europa och det är ett stort arbete att få EU att förstå våra unika regionala förutsättningar, till exempel i relation till frågorna om biobränsle och Energiunionen.

Energinätverket kan få en viktig roll i Europaforum Norra Sveriges positionsskrivningsprocess, där nätverket kan agera som remissinstans till utformningen av de fyra länens ställningstaganden i energifrågor. Särskilda frågor för nätverket att ta ställning till är energieffektiviseringar, förnybar energi och energimarknad.

Skellefteå kraft presenterade nätverket Cleantech Västerbotten som på sikt ska jobba med miljödriven affärsutveckling.

– Det här är ett sätt att binda ihop oss som handlar i de här frågorna, sa Ann-Christine Schmidt, FoU-strateg vid Skellefteå kraft.

Kopplat till presentationen av ett eventuellt framtida clentech-projekt berättade Region Västerbottens projekthandläggare Liv Öberg om strukturen runt hur regionala projektmedel hanteras. Inför nästa projektansökningsperiod för regionala strukturfondsmedel (de EU-medel som oftast berör energi- och miljöområdet) finns möjlighet för projektsökande att träffa Tillväxtverkets handläggare den 15-17 juni i Region Västerbottens lokaler i Umeå för att diskutera projektidéer.

Nätverket kommer att träffas tre till fyra gånger per år. Nästa möte är inplanerat till den 22 september.

För mer information:

Lena Friborg

Strateg – Miljö, energi, klimat, Region Västerbotten
lena.friborg@regionvasterbotten.se

070-3163722

 

Skriv ut
25 maj, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer