Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Skyddet av länets mindre vattentäkter ska förbättras

Miljösamverkan Västerbotten inleder ett projekt för att öka skyddet av länets mindre vattentäkter så att viktigt dricksvatten ska kvalitetssäkras.

Miljösamverkan Västerbotten inleder ett projekt för att öka skyddet av länets mindre vattentäkter så att viktigt dricksvatten ska kvalitetssäkras.

Projektet Skydd av enskilda vattentäkter är en beställning från Västerbottens kommuner. Miljösamverkan Västerbotten vid Region Västerbotten ska utveckla miljömyndigheternas och verksamhetsutövarnas kompetens kring skydd av vattentäkter där dialog, kompetens- och erfarenhetsutbyte ska skapa bättre förutsättningar för att nå de regionala miljökvalitetsmålen.

Projektet ska resultera i ett gemensamt kunskapsmaterial för kommunerna så att lokala hälsoskyddsföreskrifter för enskilda vattentäkter kan utformas och genomföras.

– Det är nödvändigt att vi bistår kommunerna med det här stödet, säger Emmy Frohm, projektledare vid Miljösamverkan Västerbotten. Vattentäkter i länet ska hålla hög kvalitet, och vi från regional nivå kan gå in och stötta kommunerna.

Kommunerna avsvarar för att täkter som inte är kommunala men som försörjer fler än 50 personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m3/dag uppnår en god status och har ett långsiktigt skydd. För att garantera kvaliteten på dricksvattnet och säkerställa ett långsiktigt skydd för vattentäkterna, som i många fall förvaltas av privatpersoner, behöver kompetensen öka och ansvarsfördelningen bli tydligare.

– Risker som finns om vi inte får till stånd en höjd kunskap kring skyddet av Västerbottens icke-kommunala vattentäkter är att kvaliteten på viktigt dricksvatten hotas och att åtgärder i framtiden kommer kräva onödigt stora resurser, säger Emmy Frohm.

Det är främst kommunernas miljöförvaltningar som ska nås av projektet, men ambitionen är att även nå berörda politiker för att höja kunskapen och säkra det långsiktiga arbetet med frågan.

Projektet har inletts i november och ska slutredovisas i juni 2016.

Miljösamverkan Västerbotten är ett forum för samverkan mellan kommuner, länsstyrelse och regionförbund för frågor som gäller tillsyn och prövning enligt miljöbalken.

För mer information:

Emmy Frohm, 070-342 67 77, emmy.frohm@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör Region Västerbotten

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

 

 

Skriv ut
30 november, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer