Möt våra medarbetare

Vi tycker att vi har världens bästa medarbetare, nästan 10 000 personer, alla med sin unika bakgrund och historia. De jobbar på sjukhus, sjukstugor, hälsocentraler och folktandvårdsmottagningar i hela länet. Här finns drygt 400 olika yrken.

Världens vision

I regionen har vi en vision som siktar högt: år 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning. För att klara det behöver vi också världens bästa medarbetare.