Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

​Deltagarna får bygga Mötesplats Lycksele

Den 30 – 31 maj 2018 arrangeras Mötesplats Lycksele för sjätte året i rad. Regionens stora kraftsamling ges en uppdaterad utformning och ett mer dynamiskt program än tidigare år. Bland annat ges deltagarna i år möjlighet att delvis skapa sitt eget program. Årets tema, som 2018 är ”Smart tillväxt”, sätter sin prägel på programmet.

– Samverkan, kunskap och innovation är nycklar till en smart och hållbar tillväxt i vår region, säger Anna Pettersson, regiondirektör vid Region Västerbotten.

Den sjätte upplagan av Region Västerbottens framtidsdagar, Mötesplats Lycksele, ges ett stort lyft och nytt upplägg. Konferensen pågår 30 – 31 maj, där dag ett riktar fokus åt huvudtalare i plenum, prisutdelningar och socialisering. Dag två inleds med en arrangerad frukostdebatt, varpå kortare seminarier tar vid och deltagarna ges möjlighet att välja mellan fyra högaktuella huvudspår.

– Ökat deltagarinflytande är ett kraftfullt sätt att förstärka dynamiken och samverkansmöjligheterna under Mötesplats Lycksele, där deltagare och aktörer kommer att dela innovationskraft, kunskap och erfarenheter med varandra, menar Anna Pettersson.

Tanken är att mötesplatsen 2019 ska få en helt ny struktur och utformning där programmet blir ännu mer deltagarstyrt. Målsättningen är att bli ett starkare komplement till större mötesplatser som Almedalsveckan i Visby.

Programmet för 2018 års mötesplats är under utformning och talare släpps allt eftersom under våren. Möjlighet finns också att komma med egna inspel till programmet.

Fakta om Mötesplats Lycksele

Region Västerbottens framtidsdagar, Mötesplats Lycksele, arrangeras 2018 för sjätte året i rad. Konferens och seminarier blandas med kreativa workshops, prisutdelningar och möten. Syftet är att skapa engagemang, sätta igång tankar och förändra attityder för att skapa diskussioner och samhandling mellan relevanta opinionsbildare, vidareutveckla innovationsklimatet och framtidssäkra regionens attraktionskraft.

Årets tema är ”Smart tillväxt”. Det handlar om ekonomisk och hållbar utveckling baserad på samverkan, kunskap och innovation. Smart tillväxt är ett centralt begrepp i EU:s tillväxtstrategi 2020, där utvecklingsmedel öronmärkts för spännande samverkansprojekt. Nyckelord är fler smarta, hållbara innovationer, ökad tillväxt och fler växande företag i befintliga branscher.

Mer information hittar du här http://motesplatslycksele.se

För mer information:

Thomas Hartman, chef för kommunikation och externa relationer vid Region Västerbotten
070-666 49 95, thomas.hartman@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Olivia Collin, kommunikatör, Region Västerbotten
073-514 50 66, ​olivia.collin@regionvasterbotten.se

Skriv ut

7 mars, 2018 | Olivia Collin

Kommentarer