Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Från vänster: Ellenor Lindgren, Ola Kellgren regionkulturchef, Carolina Linné, Nina Björby (S) ordförande kulturberedningen, Janeth Lundberg (S) ordförande fullmäktige, Johannes Samuelsson, Frida Holmgren.

Lyssna

2014 års kulturstipendier har delats ut vid Mötesplats Lycksele

Vid en högtidlig ceremoni under Mötesplats Lycksele har ett hedersstipendium, ett bildkonststipendium och två kulturstipendium delats ut.

Vid en högtidlig ceremoni under Mötesplats Lycksele har ett hedersstipendium, ett bildkonststipendium och två kulturstipendium delats ut.

Frida Holmgren, Umeå, mottagit ett hedersstipendium i form av en minnesgåva.
– Frida Holmgren har verkligen satt stort avtryck i både Umeås och Västerbottens kulturliv och det är en ära att få visa detta, säger Nina Björby (S), kulturberedningens ordförande, Region Västerbotten.

Johannes Samuelsson, Umeå, har mottagit årets bildkonststipendium på 150 000 kronor. Carolina Linné, Olofsfors, har mottagit kulturstipendium i konsthantverk och Ellenor Lindgren, Skellefteå, kulturstipendium i muntligt berättande, de får 75 000 kronor vardera.

– Stipendiaterna kommer sätta ytterligare avtryck och bidra till Västerbottens utveckling, säger Nina Björby (S), kulturberedningens ordförande, Region Västerbotten.

Västerbottens kulturstipendier har en lång tradition och Nina Björby är övertygat om att stipendierna har betydelse för Västerbottens ställning som en stark kulturregion i framkant. Tack vare Kulturhuvudstadsåret har också stipendiesummorna kunnat ökas och bättre motsvara en reell arbetsinsats.

– Genom Region Västerbottens stipendier bidrar vi till att några personer varje år får möjlighet att utvecklas inom sina kulturområden, säger Nina Björby.

Hedersstipendium i form av en minnesgåva
Motivation: Kulturberedningens hedersstipendium 2014 tilldelas Frida Holmgren, Umeå, för sitt idoga och engagerade arbete som verksamhetsledare för Umeå teaterförening. Holmgren är född 1948 i Västerbottens inland. Hon var Sveriges första barnbibliotekarie, verksam i Norrbotten, har arbetat som fotograf och informatör på Västmanlands länsteater och dessutom som regiassistent för Bo Widerberg vid inspelningen av ”Ormens väg på hälleberget”, baserad på Torgny Lindgrens roman.
Frida Holmgren kom till Umeå teaterförening 1997. Genom hennes arbete har föreningen befäst sin roll som Sveriges ledande arrangörsförening inom scenkonst med uppmärksammade premiärer, spektakulära internationella gästspel och ett målinriktat publikarbete. Frida Holmgren har inspirerat många konstnärer inom olika genrer. Hon brinner för föreningslivet och har bland annat varit med och startat Samisk vecka i Umeå i samarbete med Umeå sameförening.
Frida Holmgren, fd verksamhetsledare Umeå teaterförening, 070-63 82 594

Bildkonststipendium – 150 000 kr
Motivation: Region Västerbottens bildkonststipendium 2014 tilldelas Johannes Samuelsson, Umeå. Johannes Samuelsson är en konstnär vars konstnärskap landar direkt i vår samtid. Med konstnärens blick, och sällan utan en egen agenda, har han dokumenterat och skildrat skeenden och händelser som i grunden handlar om individens medbestämmande och medborgarens roll i en demokrati.
I sitt kommande arbete kommer Johannes Samuelsson att undersöka hur idéer om medskapande och demokrati iscensätts och praktiseras i det offentliga rummet. Vi kan alla ta ansvar för våra handlingar och vårt liv, ett liv som uppstår i mötet med andra, som föds i samtal och utbyten som inte alltid är enkla. Med sitt alldeles eget språk ställer stipendiaten obekväma frågor men gör det utifrån perspektivet att vi måste (kunna) mötas, vi måste kunna samtala.
Johannes Samuelsson, bildkonstnär, Umeå, 070-64 52 797, samuelssonjohannes@hotmail.com
http://www.it-is.se

Konsthantverk – 75 000 kr
Motivation: Region Västerbottens kulturstipendium inom kategorin konsthantverk 2014 tilldelas keramikern/formkonstnären Carolina Linné, Olofsfors. I sin praktik utgår Carolina Linné från vardagen och av igenkännbara föremål skapar hon små världar av minnen, ögonblick och iakttagelser. Med stor känslighet och knivskarp blick skapar hon keramikpoesi.
Under sin utbildning i London kom Carolina Linné i kontakt med Valeria Nascimento, etablerad keramiker som ofta jobbar med storskaliga offentliga verk. Stipendiet kommer att användas för att under en månad kunna återvända till London och arbeta med samma konstnär. Det innebär kompetensutveckling av hög kvalitet med möjlighet att få inblick i, och verktyg för, att gestalta det offentliga rummet. Vår förhoppning är att detta ska avspeglas någonstans i Västerbotten i framtiden.
Carolina Linné, keramiker, Olofsfors bruk, Nordmaling, 070-32 48 710, carolina@carolinalinne.se
http://www.carolinalinne.se

Muntligt berättande – 75 000 kr
Motivation: Region Västerbottens kulturstipendium 2014 inom kategorin muntligt berättande tilldelas berättaren och skådespelerskan Ellenor Lindgren, Skellefteå. Hon får det för sin tro på det muntliga berättandet, för sin vilja att skapa intresse för länets natur och kulturarv, för sin iver att pröva en medskapande metod som inkluderar både pojkar och flickor och – inte minst – för sin övertygelse att det är våra barn som är vår framtid.
Vår förhoppning är att stipendiet ska hjälpa Ellenor Lindgren att uppnå sitt syfte att för såväl stora som små skapa intresse för länets natur och kulturarv. Vi tror också att hennes kommande föreställning kommer att skapa förutsättningar för många framtida berättelser från Västerbotten.
Ellenor Lindgren, skådespelare, Skellefteå, 073-09 75 639el@ellenor.nu
http://www.ellenor.nu

För mer information:

Nina Björby (S), kulturberedningens ordförande, Region Västerbotten, 070 627 49 96
Ola Kellgren, regionkulturchef, Region Västerbotten, 070 543 16 57

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se072 222 73 43

Fakta Västerbottens kulturstipendier
Västerbottens första kulturstipendium delades ut 1963 och då till sångerskan Christina Öqvist-Matton och skulptör Bo Holmlund som vardera mottog 2 500 kronor i Rådhuset i Umeå.
Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom skilda kulturella områden som bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film, konsthantverk, design, berättande och andra likvärdiga områden. Stipendierna ska delas ut till sökande som är verksamma inom Västerbottens län. Bildkonststipendiet ska stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom bildområdet. Bildkonst­stipendiet ska delas ut till sökande som är professionellt verksam inom Västerbottens län.
Några av de som tidigare mottagit kulturstipendier är: författare Sune Jonsson, textilkonstnär Clara Salander, konstnären Sture Meijer, operasångerska Carina Strandberg, journalist Mats Rosin.

Pressfoto:
Kulturstipendiater Foto: Mariann Holmberg
http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/06/Kulturstipendiater.jpg

Kulturstipendiater Foto: Patrik Trägårdh
http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/06/140604-M-pl-Lycksele224.jpg

Bildkonststipendiat Foto Mariann HOlmberg
http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/06/Bildkonststipendium.jpg
http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/06/Bilkonststipendium.jpg

Muntligt berättande Foto Mariann Holmberg
http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/06/Muntligt-berättande.jpg

Skriv ut
4 juni, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer