Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Foto Patrick Trägårdh

Lyssna

Att odla ett samhälle – om kulturdriven tillväxt

- Tillväxt är så mycket mer än ekonomisk tillväxt, den innehåller så många fler dimensioner. Främst handlar det om att människor växer. Ekonomi är ett medel, inte ett mål.

Emma Stenström beskriver en komplex bild av vad det numera så populära begreppet kulturdriven egentligen innebär.

– Tillväxt är så mycket mer än ekonomisk tillväxt, den innehåller så många fler dimensioner. Främst handlar det om att människor växer. Ekonomi är ett medel, inte ett mål.

Emma Stenström beskriver en komplex bild av vad det numera så populära begreppet kulturdriven egentligen innebär.

Emma Stenström är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, och har innan dess varit professor vid Konsthögskolan.

– Det kan synas vara skilda världar där konstutövare söker sig inåt i sig själv, medan företagen söker sig utåt, mot marknaden. Det är när dessa möts som det verkligen händer något.

Ett traditionellt konstnärligt uttryck är estetik. Det kommer från grekiskan och betyder ”många sinnen”.

– Det är precis det vi kan arbeta med för att skapa tillväxt. Vi ska utnyttja alla sinnen för att skapa meningsfullhet,

Emma Stenström menar att varje företag är kulturproducent varför alla företagare måste lära sig förstå och använda de kulturella uttryckssätten. Ett exempel är Apple där Steve Jobs lyfter fram humaniora som sitt starkaste konkurrensmedel.

– Kulturen är en inspirationskraft som i sig inte behöver vara lönsam. Däremot behövs den för att skapa kreativa samhällen.

I sitt anförande ger hon oss också tre viktiga faktorer till framgångsrik tillväxt.

1) Ekonomi är ett medel, inte ett mål.

2) Vi har behov av icke-kommersiella rum.

3) När företagen blir kulturproducenter blir det viktigare med konst som kan kritiskt ifrågasätta.

Skriv ut
4 juni, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer