Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Europeiska gäster till Lycksele under framtidsdagarna

Representanter från regioner i sju länder finns på plats när EU-projektet OSIRIS möts i Lycksele och Umeå och som en del av region Västerbottens framtidsdagar den 31 maj till 2 juni. Temat för mötet är "Städer, glesbygd och social innovationspolitik i väl fungerande regional samverkan.

– Det är roligt att framtidsdagarna vid mötesplats Lycksele och vårt arbete med öppen social innovation också fått europeiskt intresse säger Thomas Hartman, chef för kommunikation och externa relationer vid Region Västerbotten. Flera av våra utmaningar känns igen från fler platser i världen. Då är det viktigt och nyttigt att se och lära av varandras erfarenheter istället för att var och en ska försöka hitta lösningar på egen hand.

Fokus för dagarna är att förstå hur en region, som Västerbotten, kan använda öppen och social innovation för sitt utvecklingsarbete. Digital transformation, hållbar urbanisering, demografiska förändringar och miljömässig motståndskraft är några av de viktigaste utmaningar som påverkar innovation i städer och glest befolkade områden. Dessa utmaningar är också ofta sammankopplade med varandra. Nya företeelser som open data, big data, och cirkulär ekonomi kan användas på olika sätt för att möta dessa utmaningar, skapa tillväxt och fler jobb..

Bland annat sker besök i utvecklingsverkstäderna under Mötesplats Lycksele för att visa hur Västerbotten arbetar med social innovation. Det kommer också att finnas tid att resonera med en av konferensens huvudtalare, Per Schlingmann, samt workshops med partnersamverkan mellan Västerbotten och Österbotten och studiebesök på Umeås innovationshub Sliperiet. De internationella gästerna kommer även delta under kvällsprogrammet i Lycksele den 31 maj för att nätverka med konferensens deltagare och talare.

Fakta om OSIRIS

OSIRIS är ett interregionalt samarbetsprojekt med syfte att förbättra innovationspolitiken, genom att förbättra design, leverans och genom samskapande internationella och regionala ekosystem utforma lösningar på samhällsutmaningar.

OSIRIS består av sju offentliga organ från sju regioner i Europa: Nord (Sverige , Finland), Syd (Italien, Portugal, Grekland ), öst (Slovakien) och väst (Nederländerna).

För mer information:

Thomas Hartman
Chef enheten kommunikation och externa relationer Region Västerbotten
070- 666 49 95,
thomas.hartman@regionvasterbotten.se

Skriv ut

30 maj, 2017 | Olivia Collin

Kommentarer