Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Foto: Mariann Holmberg

Lyssna

Hur klarar vi kompetensen?

Västerbotten är en stark träregion i Sverige. 25 procent av Sveriges trämanufaktur levereras till exempel från länet. Träbranschen i länet omsätter åtta miljarder per år och sysselsätter cirka 2 600 personer i 120 företag.

Västerbotten är en stark träregion i Sverige. 25 procent av Sveriges trämanufaktur levereras till exempel från länet. Träbranschen i länet omsätter åtta miljarder per år och sysselsätter cirka 2 600 personer i 120 företag.

– Den kanske främsta utmaningen vi står inför är att klara kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Vi behöver både nya företagsledare och anställda, berättar Lars Engman, vd i träföretagen. Vi står inför en stor generationsväxling och kommer att behöva 150 personer per år.

Tyvärr så har intresset att utbilda sig till yrkena inom träsektorn varit lågt hos ungdomar, både på gymnasienivå och på universitetsnivå.

– Det bara varit svårt att locka ungdomar till de yrkesinriktade linjerna på gymnasiet, utbildningar har lagts ned och de som är kvar har svårt att få kursdeltagare. Situationen är liknande på universitetsnivå.

De flesta av företagen i branschen är mycket små och har haft svårt att finna tid och ekonomi för att klara kompetensutvecklingen inom företagen.

Träbranschen har därför sett över möjligheten att stimulera utbildningsmöjligheterna för att klara kompetensbehoven.

– Vi arbetar tillsammans med industrin att starta en gemensam arena för gemensamma teknikutbildningar. Fördelen med teknikutbildningar är att man inte är särskilt materialberoende. Genom att arbeta tillsammans kan vi hålla nere lokalkostnader, dela på kostnader för utrustning och lärarinsatser.

–  Träindustrin är mycket betydelsefull för Västerbotten, inte minst för att vi motverkar urbaniseringen då vi finns i hela länet. Där träindustrin finns kvar, finns också underlag för skola och annan offentlig och privat service.

Skriv ut
4 juni, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer