Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Gruppfoto från Mötesplats Lycksele 2013 och idéverkstaden med över 60 deltagare från näringsliv, akademi, vård och civila samhället. 2013 genomfördes Mötesplats Lycksele för första gången under temat Talang- och kompetensförsörjning.Foto: Mariann Holmberg

Lyssna

Mötesplats Lycksele söker samarbetspartners i Bryssel

Arbetet inför Mötesplats Lycksele 2014 drog igång på allvar i fredags i samma ögonblick som Västerbotten på Grand Hôtel stängde dörrarna för i år.  Tre veckors utåtriktat arbete i Stockholm är över för denna gång och efterarbetet tar vid. Samtidigt siktar Region Västerbotten internationellt. Region Västerbotten är på plats i Bryssel för att presentera sommarens arrangemang Mötesplats Lycksele tillsammans med Vinnova när EU Horizon 2020 håller möte kring Innovationer i offentlig sektor.

Arbetet inför Mötesplats Lycksele 2014 drog igång på allvar i fredags i samma ögonblick som Västerbotten på Grand Hôtel stängde dörrarna för i år.  Tre veckors utåtriktat arbete i Stockholm är över för denna gång och efterarbetet tar vid. Samtidigt siktar Region Västerbotten internationellt. Region Västerbotten är på plats i Bryssel för att presentera sommarens arrangemang Mötesplats Lycksele tillsammans med Vinnova när EU Horizon 2020 håller möte kring Innovationer i offentlig sektor.

– Region Västerbotten deltar i en serie av möten i Bryssel för att presentera Mötesplats Lycksele och för att hitta samarbetspartners i andra regioner i EU, säger Thomas Hartman, kommunikationschef vid Region Västerbotten. Vi vill gärna göra Lyckselearrangemanget ännu mer internationellt menar Hartman.

–Mötesplats Lycksele är en unik replikerbar återkommande innovationsplattform som genomförs i Västerbotten och som är mpl2014_logo-01intressant ur ett innovationsperspektiv. Tanken är att engagera människor och skapa kreativa miljöer för att få bästa möjliga förutsättningar för nya idéer och innovation åtgärder att blomstra, säger Torbjörn Johansson som representerar Region Västerbotten under den internationella konferensen.

– Redan förra året var arbetet i Lycksele väldigt spännande. I utvecklingsverkstäderna under Mötesplats Lycksele 2013 deltog 8 lag med 8 personer i varje. Studenter från olika discipliner, över utbildningsgränser och från LTU i Skellefteå, Umeå universitet och Örnsköldsvik jobbade sida vid sida med bland annat pensionärer och företagare för att ta fram konkreta prototyper och appar säger Thomas Hartman.

– Vinnaren från 2013 års utvecklingsverkstäder, Hälsoavataren, en lösning som översätter oformaterad text i patientjournaler till pedagogisk grafik, bolagiseras i ett brett samarbete mellan en rad olika organisationer och företag, berättar Hartman.

– I år utvecklas Mötesplats Lycksele vidare än mer till en innovationsloop under hela året med idéverkstäder under våren och företagsverkstäder under hösten.

– Sättet Mötesplats Lycksele byggs upp är unikt och har redan fångat intresse internationellt. Nu söker vi innovativa partners till årets och kommande års arbete. Under våren planeras exempelvis fyra idéverkstäder, utvecklingsverkstäder i Lycksele 3, 4, 5 juni och efterföljande företagsverkstäder säger Torbjörn Johansson.

–Olika grupper kommer att jobba med underteman som morgondagens medskapande journalistik tillsammans med bland annat VK och tidningen Norran, framtidens hälso- och sjukvård tillsammans med Västerbottens läns landsting och Innovationssluss Västerbotten och Norr, hur vårt län ska kunna bli ännu starkare sportregion tillsammans med Västerbottens Idrottsförbund och SISU samt hur morgondagens välfärdslösningar kan se ut i glesbygd tillsammans med Region 8, säger Hartman.

Det genomgående temat för hela årets arbete är kulturdriven tillväxt med anledning av kulturhuvudstadsåret och startades i och med invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel i januari.

– Vid Mötesplats Lycksele genomförs precis som förra året Kompetensforum då norra Sverige diskuterar hur man kan synliggöra de kompetensbehov som finns på arbetsmarknaden och inspirerar till utvecklingsarbete och konkreta lösningar för att möta framtiden. Ett antal priser kommer också att delas ut såsom Region Västerbottens kultur- och bildkonststipendier, Coompanions pris Årets kooperativ, Innovationspriset 2014 samt Företagarnas pris Årets företag.
Flera spännande nyheter är på gång så det kan vara hög tid att boka av 3 – 5 juni i kalendern, säger Thomas Hartman.

Filmen från Mötesplats Lycksele 2013. Fri att använda. http://vimeo.com/m/73836959

För mer information:
Thomas Hartman,Kommunikationschef, Region Västerbotten
+46 70 666 49 95, thomas.hartman@regionvasterbotten.se

Torbjörn Johansson, biträdande projektledare, Innovationsloopen, Mötesplats Lycksele
torbjorn.johansson@innovation-impact.se +46 70-545 11 11

Pressinformation:
Ingela Hjulfors Berg, Kommunikatör, Region Västerbotten +46 70 231 93 22, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut
9 februari, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström
 • Fakta EU:s forsknings- och innovationsprogram:
  Horizon 2020 är namnet på EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Det nya programmet kommer att löpa under perioden 2014-2020 och ha en total budget på runt 80 miljarder euro. I Sverige är Vinnova nationell kontaktmyndighet för Horizon 2020.

  EU-programmet har tre prioriteringar:

  • Spetskompetens - Excellent Science - denna del ska stärka EU:s globala ställning inom forskning och innovation.

  • Industriellt ledarskap - Industrial leadership - ska göra Europa mer attraktivt för investeringar i forskning och innovation, ge svar på den ekonomiska krisen, dvs skapa jobb och tillväxt, attrahera mer privata och strategiska investeringar till forskning och innovation.

  • Samhälleliga utmaningar - Societal challenges - denna del fokuserar på de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför. För att ta sig an utmaningarna kommer det i många fall att krävas tvärvetenskapliga samarbeten som inkluderar samhällsvetenskap och humaniora.

 • Fakta Mötesplats Lycksele:
  Mötesplats Lycksele, som arrangeras av Region Västerbotten tillsammans med ett stort antal partners däribland Västerbottens läns landsting, Swedbank, PWC, Vinnova, Umeå Energi, Dohi Sweden, Västerbottens Handelskammare, Företagarna med flera syftar till att vitalisera regionen, framtidssäkra dess attraktionskraft och vidareutveckla innovationsklimatet för att främja hållbar utveckling, förändra attityder, skapa engagemang och sätta igång tankar, diskussioner och samhandling mellan relevanta opinionsbildare.

  Detta sker i kompetensforum, nätverk , fyra idéverkstäder, utvecklingsverkstäder, företagsverkstäder för medskapande medborgardriven innovationsutveckling. Idéer blir koncept och prototyper som blir till tjänster och produkter till gagn för regionen.

  2013 genomfördes Mötesplats Lycksele för första gången under temat Talang- och kompetensförsörjning. Temat för 2014 är Kulturdriven tillväxt.

Kommentarer