Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Foto Kollage: Mariann Holmberg, Ingela Hjulfors Berg, Johan Gunséus med flera.

Lyssna

Stort rekryteringsbehov i Västerbottens län fram till år 2025

– Rekryteringsbehovet i Västerbottens län är stort de närmaste tio åren framöver. Över 40 000 personer kommer att gå i pension fram till år 2025 i nästan samtliga branscher.

– Rekryteringsbehovet i Västerbottens län är stort de närmaste tio åren framöver. Över 40 000 personer kommer att gå i pension fram till år 2025 i nästan samtliga branscher, säger Hans Lindberg, (S), ordförande för utbildningsdelegationen vid Region Västerbotten.

En ny uppdaterad rapport kring rekryteringsbehovet i länet kommer att delvis presenteras på Kompetensforum som samordnas med Mötesplats Lycksele 4-5 juni. Slutsatsen av den förra rapporten som CERUM vid Umeå universitet genomförde på uppdrag av Region Västerbotten 2011 var att det behövdes rekryteras 39 000 kvinnor och män fram till 2020.

– Den förra rapporten var en väckarklocka till kommuner och näringsliv i länet. Den nya rapporten, som vi håller på att uppdatera, visar att behoven fortfarande är stora. 40 187 personer kommer att gå i pension fram till 2025 och de flesta finns inom branscherna vård och omsorg, utbildning, tillverkning och jord-och skogsbruk, säger Hans Lindberg, (S), ordförande för utbildningsdelegationen vid Region Västerbotten.

Över 300 till Kompetensforum

Region Västerbotten har på regeringens uppdrag etablerat en regional kompetensplattform i Västerbottens län för att öka samarbetet i regionen kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering på både kort och lång sikt.

Kompetensforum är ett årligt återkommande evenemang vars syfte är att diskutera utmaningar och möjligheter för att klara kompetensförsörjningen i Västerbottens län och hålls i samband med Mötesplats Lycksele sedan 2013. I år deltar 22 talare kring årets tema ”Kulturdriven tillväxt” och över 300 deltagare har anmält sig. På plats finns representanter från alla delar av samhället – allmänhet, offentlig sektor, näringsliv och utbildningsväsende – i en gemensam ansträngning för att utveckla norra Sverige ytterligare.

– Vårt mål är att peka på de möjligheter som finns. Vi kommer att presentera fem regionala strategier som vi tror kan vara lösningen för att lyckas med länets stora rekryteringsbehov. Vi lyfter fram kompetensutveckling, arbetskraftsökning, invandring/integration, attraktionskraft och pendling, säger Hans Lindberg.

Tre höjdpunkter från scenen under Kompetensforum är:

Emma Stenström, forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm

Att odla ett samhälle – om kulturdriven tillväxt

Emma Stenström är en av pionjärerna inom forskningsområdet kulturekonomi.
Kultur betyder egentligen odling, och det passar bra i det här sammanhanget. Kultur kan bidra till att odla mening, sammanhållning, perspektiv, fantasi, välstånd och mycket mer. Tillväxt i ordets mer nyanserade bemärkelse, med andra ord. I den här föreläsningen får vi stifta bekantskap med ett antal teorier som försöker förklara, och ibland problematisera, fenomenet, men också med konkreta exempel på platser, organisationer och personer, som hämtat kraft ur kulturen.

Aurora Pelli, analytiker, Region Västerbotten
Morgondagens behov av kompetenser 
Hur ser utmaningarna och kompetensbehoven ut i norra Sverige idag och imorgon? Aurora Pelli kommer att tala om utvecklingen av arbetsmarknaden i Västerbotten och norra Sverige.

David Cluer, projektledare för Flytta till Dalarna

Flytta hem

Region Dalarna har kavlat upp ärmarna ordentligt för att få masar och kullor i länsexil att flytta hem igen. På köpet har många fler med anknytning till länet fått en ny bild av Dalarna och lockats att flytta till länet, inte minst från andra EU-länder. Varumärkesarbetet lade grunden till succén, som alltsedan starten dessutom kännetecknats av ett personligt mottagande av regionen och kommunerna. Projektet går nu in i slutfasen och knyts än tydligare till strategier för kompetensförsörjning i generationsskiftet.

För mer information och komplett program: www.motesplatslycksele.se

Kontakt:

Hans Lindberg, ordförande för utbildningsdelegationen vid Region Västerbotten, 070-589 01 66

Barbro Lundmark, Strateg Kompetensförsörjning Västerbotten, Region Västerbotten
070-629 37 30, barbro.lundmark@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten, 070-231 93 22, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut
4 juni, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer