Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Bild: VIP-avatar, FARPP och Vårdappen var de tre lagen som vann i Utvecklingsverkstaden på Mötesplats Lycksele.Ett särskilt utnämnande till första prisvinnare gick till VIP-avatar- Frv. Staffan Lundberg, Jonas Hansson, Isak Åman, Christer Wiklund, Erik Lövdahl, Erika Hjukström och Sissel Wold. Foto: Mariann Holmberg

Lyssna

Prisregn över utvecklingsverkstaden på Mötesplats Lycksele

Vinnarna i utvecklingsverkstaden på Mötesplats Lycksele blev VIP-avatar, FARPP och Vårdappen.  Samtliga prototyperna var framtagna med hjälp av Innovationssluss Västerbotten och Norr. De vinnande lagen vann 120 000 kronor att dela på och möjlighet till att utveckla deras tjänster vidare.

Vinnarna i utvecklingsverkstaden på Mötesplats Lycksele blev VIP-avatar, FARPP och Vårdappen.  Samtliga prototyperna var framtagna med hjälp av Innovationssluss Västerbotten och Norr. De vinnande lagen vann 120 000 kronor att dela på och möjlighet till att utveckla deras tjänster vidare. 

Ladda ner pressbilder:
På VIP-Avatar: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2013/06/Hela-gruppen.jpg
På hela arbetsgruppen: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2013/06/Avatar-2.jpg

I två dagar har 64 personer arbetat i åtta grupper på Hotell Lappland för att ta fram sju prototyper inom hälsoområdet, ungt entreprenörskap och kompetens. De vinnande prototyperna röstades fram bland deltagarna i utvecklingsverkstaden PIDot- Public Innovation Do-Tank under Region Västerbottens konferens Mötesplats Lycksele 12-13 juni. Läs mer de olika lagen på PIDot på Mötesplats Lycksele- http://pidot.eu/events/ehealth-pidot/

– Utvecklingsverkstaden har varit ett oerhört betydelsefullt bidrag till Mötesplats Lycksele. Ett fantastiskt arbete har alla grupperna genomfört, säger Erik Bergkvist, regionråd Region Västerbotten som delade ut Norrlandsfondens pris.

Norrlandsfonden delar ut 15 000 kronor per lag och EntreprenörCentrum Västerbotten bjuder på en teknik- och marknadsöversikt till ett värde av 25 000 kronor per vinnande lag. Prissumman är 40 000 kronor per lag.

Norrlandsfondens prismotivering: ”Tankens ekonomi, innovationer av nya produkter och tjänster, är 10-talets viktigaste näring. Fysisk produktion tillhör 1900-talet och idéer och konceptutveckling är råvaran för 10-talet och framåt. För att konkurrera med resten av världen måste vi hela tiden förkovra oss, utbilda oss på rätt sätt och bli ännu duktigare på att samarbeta och tänka fritt. Att tänka nytt. Därför uppmärksammar och uppmuntrar Norrlandsfonden goda idéer på Mötesplats Lycksele.”

De tre vinnande protoyperna har tagits fram med hjälp av Innovationssluss Västerbotten och Norr.

VIP-avatar/ Hälsoavatar – är ett journalsystem som hjälper läkare och patienter att kommunicera bättre när de möts genom att visualisera patienthälsan. Traditionell textjournal kompletteras med ett grafiskt gränssnitt med hjälp av en avatar som visar på historiska och nuvarande sjukdomar och problem. Ett patientgränssnitt möjliggör viss insyn i den egna journaler. Läs mer här.

FARPP – är en mobilapp för att underlätta förskrivandet av FaR – Fysisk aktivitet på recept för patienter som ska hjälpa människor att göra en livstilsförändring. Läs mer här. 

Vårdappen – erbjuder självprovtagning av blodtryck och blodsockernivåer direkt i mobiltelefonen. Läs mer här. 

Ett särskilt utnämnande gick till VIP-avatar som utsågs till första prisvinnare.

Fakta Norrlandsfonden: Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen av företag och företagsamhet i Norra Sverige, inom allt från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag.

Norrlandsfonden erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Varje år lånar Norrlandsfonden ut cirka 250 miljoner kronor som ger möjlighet till offensiva och framåtsyftande investeringar.

Norrlandsfonden är en fristående aktör, men har ett nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, revisorer, länsstyrelser, kommunala näringslivsbolag och andra intressenter som verkar för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv.

Fakta EntreprenörCentrum Västerbotten:  På EntreprenörCentrum Västerbotten hjälper vi dig som funderar på att starta företag, köpa företag eller har en innovation att ta steget vidare i dina planer. Vi är ett bollplank, en kunskapsbank och ett stöd för att hjälpa dig bygga ett lönsamt och framgångsrikt företag eller lansera en framgångsrik innovation. Våra tjänster som bl a inkluderar rådgivning, föreläsningar, företagarskola, affärsutveckling och mentorprogram är dessutom kostnadsfria!

Vi är ett av Sveriges mest kvalificerade och omfattande EU-projekt för idéutveckling och nyföretagande. Projektet startade ursprungligen 1993, sedan dess har vi vuxit och utvecklas till att nu ha lokala kontor i 14 kommuner. Vi har jobbat länge med entreprenörskap och innovationer, vilket innebär att vi har byggt upp en stor kompetens och erfarenhet av att hjälpa människor att starta och utveckla sina idéer till livskraftiga företag.

För mer information om prisvinnarna: 

Tomas Gustafsson, projektledare Innovationssluss Norr, Mobil: 070-514 66 47, tomas.gustafsson@regionvasterbotten.se

Jenny Ferry,  Affärsrådgivare innovation, Mobil:  070-283 04 98 jenny.ferry@regionvasterbotten.se

Information om utvecklingsverkstaden PIDot:
Lars Albinsson, Maestro Mangagement, 070-592 70 45, lars.albinsson@maestro.se

Kontakt Norrlandsfonden:
Petter Alapää, FöretagsanalytikerLuleå, 0920-24 42 58, 070-668 42 58, petter.alapaa@norrlandsfonden.se

Pressinformation: 

Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten, 070-231 93 22, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut
13 juni, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer