Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

foto: Johan Gunséus

Lyssna

Region Västerbotten vill utveckla framtidens journalistik

Journalister, publicister, konstnärer, utvecklare, studenter och seniorer samlas måndag 24 mars i anslutning till den stora journalistkonferensen Gräv 2014 i Umeå för att utveckla framtidens medborgardrivna journalistik. – När världen förändras, nationella medier famlar efter nya affärsmodeller och minskar sin bevakning av norra Sverige gäller det att ta saken i egna händer, säger Thomas Hartman, kommunikationschef vid Region Västerbotten.

Journalister, publicister, konstnärer, utvecklare, studenter och seniorer samlas måndag 24 mars i anslutning till den stora journalistkonferensen Gräv 2014 i Umeå för att utveckla framtidens medborgardrivna journalistik. – När världen förändras, nationella medier famlar efter nya affärsmodeller och minskar sin bevakning av norra Sverige gäller det att ta saken i egna händer, säger Thomas Hartman, kommunikationschef vid Region Västerbotten.

– Lokala mediers styrka är den nära kontakten med regionens marknad, dess läsare, tittare och lyssnare. Utmaningen är att vidareutveckla samspelet med medborgarna och marknaden till en ny medskapande journalistik med hjälp av nya digitala och mobila lösningar och skapa nya affärsmodeller. Det vill vi uppmuntra, säger Thomas Hartman.

Region Västerbotten har tagit fram en metodik för kontinuerligt, medborgardrivet utvecklingsarbete som kulminerar under 48 timmar av utvecklingsverkstäder under Mötesplats Lycksele i juni.

Fyra idéverkstäder ska genomföras under våren där den första är ”Morgondagens medskapande journalistik måndag 24 mars på Humlab X i anslutning till Gräv 2014.

De övriga idéverkstäderna är:

• Sportregion – Att skapa en attraktiv och hälsosam sport-och livsmiljö

• Innovationssluss Västerbotten – Framtidens hälso-och sjukvård

• Region 8 – Morgondagens E-lärande

– Visionen är att vi i norra Sverige ska bli bäst i världen på att förädla framtidens stora naturresurs – människors kreativitet och idéer.

– Vi vill bli framgångsrika i den framtid som drivs av tankens ekonomi, säger Thomas Hartman.

Västerbotten har världens bästa bredband

En tydlig internationell trend är att morgondagens vinnare är innovativa regioner, med kreativa centrum, så kallade hubbar som attraherar människor, organisationer, idéer och företag. I Västerbotten finns världens bästa bredband i Europas sista vildmark, världens högst rankade designutbildning, tre universitet, spetsforskning, 33 000 studenter, stark industri och en digital bransch med en rad aktörer som redan jobbar på världsmarknaden.

– Vi vet att vi har den hård- och mjukvara som krävs. Nu vill vi skapa de absolut bästa förutsättningarna för idéer, talanger, innovationer och samarbeten att frodas. Processen kallar vi Innovationsloopen, säger Thomas Hartman. 

Innovationsloopen är en gemensam ansträngning där alla samhällets parter är engagerade och medskapande – näringsliv, akademi, politiken, medborgarna och det civila samhället. Metodiken har bland annat presenterats i Dublin och i Bryssel, och har väckt stort intresse från EU och VINNOVA. Redan är ett tiotal regioner från bland annat England, Irland, Slovenien, Slovakien, Grekland intresserade av att delta i, bidra och lära av processen.

– Målet är att sätta utveckling och innovation i system. Välfärd kommer inte att hämtas ur fysisk produktion i framtiden, vi förbereder oss för nästa stora paradigmskifte, säger Thomas Hartman.

Fakta om mötesplats Lycksele och innovationsloopen:
Mötesplats Lycksele arrangeras av Region Västerbotten i samarbete med Företagarna i Västerbotten. Västerbottens läns landsting och Västerbottens Handelskammare. Ett stort antal aktörer stödjer arbetet däribland Swedbank, Dohi Sweden, PwC, Almi, Innovationsslussen och Vinnova.www.motesplatslycksele.se

Innovationsloopens tema under 2014 är Kulturdriven tillväxt: 

Januari: Västerbotten på Grand Hôtel där presenteras och diskuteras årets aktuella tema – under 2014 ”Kulturdriven tillväxt”.

Mars-maj: Idéverkstäder med olika samarbetspartners där bra team samlas för att identifiera utmaningar och lösningar inom olika ämnesområden som slussas vidare till Mötesplats Lycksele.

Juni: Mötesplats Lycksele – där åtta lag med åtta personer i varje lag, från alla samhällets delar, deltar i utvecklingsverkstäder – där idéerna ska bli prototyper.

Juli: Almedalsveckan i Visby – resultaten från Mötesplats Lycksele kommuniceras och nya samarbeten etableras.

September: Företagsverkstad tillsammans med organisationer som Almi Nord, Uminova, Vinnova, Tillväxtverket och Norrlandsfonden för att ta nästa steg i processen – bolagisering samt med uppdrag att transformera prototyper, produkter och tjänster till företag.

Filmen från Mötesplats Lycksele 2013.  http://vimeo.com/m/73836959

För mer information:
Thomas Hartman, Kommunikationschef, Region Västerbotten, +46 70 666 49 95thomas.hartman@regionvasterbotten.se

Torbjörn Johansson, biträdande projektledare, Innovationsloopen, Mötesplats Lycksele, torbjorn.johansson@innovation-impact.se+46 70-545 11 11

Nico Allergren, projektledare, Dohi Sweden, nico.allergren@dohi.se, 070-326 34 76

Ann-Christine Schmidt. affärsrådgivare, PwC, ann-christine.schmidt@se.pwc.com, 070-929 16 82

Presskontakt: 

Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten, 070-231 93 22, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut
20 mars, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer