Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Foto: Patrick Trägårdh

Lyssna

Värdegrundsdrivet ledarskap

En allt mer komplex konkurrens tillsammans med förändrade konsumtionsmönster ställer nya krav på alla organisationer och dess ledare.

– Den som tror att den egna organisation inte påverkas av dessa förändringar har stora problem. Fråga Nokia eller Kodak till exempel. Det är därför det behövs ett nytt ledarskap, ett värdegrundat ledarskap, betonar Pär Lärkeryd, vd för Norra skogsägarna, i sitt anförande.

En allt mer komplex konkurrens tillsammans med förändrade konsumtionsmönster ställer nya krav på alla organisationer och dess ledare.

– Den som tror att den egna organisation inte påverkas av dessa förändringar har stora problem. Fråga Nokia eller Kodak till exempel. Det är därför det behövs ett nytt ledarskap, ett värdegrundat ledarskap, betonar Pär Lärkeryd, vd för Norra skogsägarna,  i sitt anförande.

 

Konkurrens blir som sagt allt mer komplex. Henry Ford tvingade fram standarder, produkter, och produktion. IKEA med flera lyfte fram service, kvalitet och logotisk. Idag lyfter Google och Apple fram identitet, upplevelse och information.

– Till det kan vi också addera nya konkurrenstyper och affärsmodeller tillsammans med minskade marginaler.

Allt detta ställer nya och bredare krav på organisationen och dess kompetens. Pär Lärkeryd lyfter fram några viktiga faktorer.

Se saker ur ett nytt perspektiv.

Vidga kompetensramarna.

Undvik rekrytera dem son tänker likadant som du själv.

Strama befattningsbeskrivningar är en fara.

–Min uppfattning är att en organisation som är könsblandad och har skilda kompetenser höjer produktiviteten med 30 procent.

Basen i utvecklingsarbetet är företagskulturen. Där speglas organisationens självbild och är den plats dit vi kommer när manualerna inte räcker till.

– Den är också företagets långsiktiga kompassriktning. Ledarskap är i mångt och mycket att forma företagskulturen, men också att kunna gå från ett läge till ett annat och forma organisationens potential. Det gäller att få människor att både vilja, och kunna, gå mot samma mål.

Pär Lärkeryd avslutar med att presentera fyra hörnstenar för ett värdegrundat ledarskap.

• Visionerna är basen i ledarskapet.

• Gemensam kompetens bättre än envälde.

• Prestigelöshet, inte syndabocksmentalitet.

• Förstärk det positiva och älta inte det negativa.

Skriv ut
4 juni, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer