Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Vem vinner årets innovationspris i vård och omsorg i Västerbotten?

Innovationssluss Västerbotten har nominerat fyra innovationer till årets innovationspris i vård och omsorg. Priset delas ut för första gången i samband med Mötesplats Lycksele 12 juni 2013. Omröstningen av vinnarna/vinnaren är öppen för alla på facebook.com/innovationssluss mellan 29 maj och 7 juni.

 

Innovationssluss Västerbotten har nominerat fyra innovationer till årets innovationspris i vård och omsorg. Priset delas ut för första gången i samband med Mötesplats Lycksele 12 juni 2013. Omröstningen av vinnarna/vinnaren är öppen för alla på facebook.com/innovationssluss mellan 29 maj och 7 juni.

– Vi har många innovatörer som har jobbat hårt med sina idéer under året och vi vill därför uppmärksamma några av dem lite extra genom att dela ut ett innovationspris. Sedan vill vi gärna att alla som är intresserad av innovationer i vården ska vara med och rösta fram vinnaren på vår facebooksida, sägerPernilla Abrahamsson, projektledare för Innovationssluss Västerbotten ochTomas Gustafsson, projektledare Näringsliv, Innovationssluss Norr.

Vinnarna/vinnaren får 10 000 kronor till att användas till en valfri konferens inom deras yrkesområde.

Omröstningen sker på www.facebook.com/innovationssluss mellan 29 maj och 7 juni.

De nominerade bidragen är: 

Dagböcker gör vardagen konkret – Kiki A Lindholm och Lena Stenvallvid psykiatriska kliniken på Skellefteå lasarett upptäckte att få patienter inom psykiatrin i Norra Sverige inte är delaktiga i sin vårdplan. Därför har de utvecklat dagböcker för patienter för att göra deras vardag mer konkret och mätbar. Patienten blir dessutom friskare fortare.  Kontakt: Kiki A. Lindholm, Ad Acta, kristina.a.lindholm@vll.se , 070-233 79 74, Lena Stenvall, Ad Acta, lena.stenvall@vll.se, 070-200 87 76

Stresstest i vården ger ökad patientsäkerhet – Pär Suneson och Hans Hedberg, Medicinskt Team & säkerhetsträning AB stöder sjukvården i sin egenkontroll. Genom att ta del av sjukvårdens avvikelse och händelseanalyser återskapas, testas och analyseras högrisksituationer genom avancerade mätbara simuleringar i den direkta vården, vilket ger en säkrare vård till alla. Kontakt: Hans Hedberg, MTST, hans.hedberg@mtst.se,  070-660 16 07

 

Bättre samspel i förskolan –  Kerstin Bygdeson-Larsson har skapat modellen Pedagogisk processreflektion (PPR), för utveckling av förskolans arbete med barngruppers sociala samspel och lek. Modellen ger pedagoger förutsättningar att tydligare uppfatta och reflektera vad som sker i lek- och samspelssituationer och därigenom kan barns trygghet på förskolan öka. Kontakt: Kerstin Bygdeson-Larsson, leg psykolog,Förskolepsykolog/ Lektor,kerstin.bygdeson.larsson@umea.se 090-16 36 06

Schampikudden- sittstöd för patienter – På endast fem månader har sjuksköterskan Erik Schampi lyckats ta fram ett helt nytt hjälpmedel i vården- Schampikudden. Den är till för patienter med behov av sittstöd vid sängkanten. En enkel lösning som förbättrar vården för både personal och patienter och som redan finns ute på marknaden. Kontakt: Erik Schampi, innovatör, eschampi@ume.se, 076-803 57 38

Fakta Innovationssluss Västerbotten: Innovationssluss Västerbotten vänder sig till idébärare inom hälsa, vård och omsorg. Du som jobbar inom Västerbottens läns landsting, Umeå kommun eller Skellefteå kommun har möjlighet att upp till 15 veckor utveckla din idé med bibehållen lön. Projektet är även kontaktnod för företag som vill testa sina produkter och underlätta introduktionen av innovationer i vården. Finansiärer till projektet är Region Västerbotten, Vinnova, Västerbottens läns landsting, Umeå kommun och Skellefteå kommun. www.innovationssluss.se
Kontakt Innovationssluss Västerbotten och Norr:

Pernilla Abrahamsson,Projektledare Innovationssluss Västerbotten, PhD
Mobil: 072-735 70 60
pernilla.abrahamsson@regionvasterbotten.se

Tomas Gustafsson, Projektledare näringsliv,
Mobil: 070-514 66 47
tomas.gustafsson@regionvasterbotten.se

Pressinformation:

Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten,ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se, 070-231 93 22

 

Skriv ut
31 maj, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer