Frågor och svar för medarbetare om covid-19

Är du medarbetare och undrar vad som gäller under corona-pandemin? Om du är hemma på grund av sjukdom eller vård av barn, har du kanske inte tillgång till informationen på intranätet. Här har vi samlat frågor och svar om bland annat sjukfrånvaro, karensavdrag och att arbeta på distans.

Allmänna råd

  • Håll kontakten med din närmaste chef och dina kollegor.
  • Prata gärna med ditt skyddsombud/din fackliga organisation.
  • Håll dig informerad om samhällsläget via de allmänna medierna.
  • Var uppmärksam på ny information via intranätet dagligen, om du har tillgång.

Frågor och svar för medarbetare

Här finns information till dig som medarbetare i Region Västerbotten som av något skäl inte kan ta del av den på intranätet.

Frågor och svar frånvaro och ersättningar mm maa covid 19 (uppdaterad 11 maj)

Så arbetar du på distans (uppdaterad 17 augusti)