Aktiviteter

Nedan hittar du information om våra kommande och tidigare genomförda aktiviteter.

Kommande aktiviteter

10-12 juni, Biobase, Piteå

En unik möjlighet att uppleva industri och innovationer för hållbar tillväxt. Dag 1 ägnas åt studiebesök och dag 2 riktar fokus mot konferens.

Läs mer

8-10 juli, European Bioeconomy Scene, Helsingfors

En konferens med syfte att öka allmänhetens medvetenhet om bioekonomi. Akademiker, forskare, intressenter, politiker, näringslivet och det civila samhället inom bioekonominsektorn samlas för att utbyta kunskap, samordna aktiviteter och diskutera nya åtgärder. Ett högt deltagarantal förväntas! Konferensen arrangeras gemensamt av Finlands jordbruks- och skogsbruksministerium och Europeiska kommissionen.

Läs mer

22 oktober, nätverksmöte Bioekonomi – regioner i samverkan, Göteborg

I anslutning till Bioekonomiriksdagen träffas hela nätverket för att utbyta erfarenheter och framgångsfaktorer i det regionala bioekonomiarbetet.

För mer information, kontakta Magnus Matisons magnus.matisons@biofuelregion.se 

23-24 oktober, Bioekonomiriksdagen, Göteborg

Ledande organisationer, nyckelpersoner och beslutsfattare från både företag och akademi och det offentliga för att driva den bioekonomiska utvecklingen framåt.

Läs mer

Genomförda aktiviteter

2019-01-30 Först i världen med regional statistik för bioekonomi

2018-11-28 Regionernas arbete med bioekonomi lyfts som gott exempel i Bryssel

2018-08-16 Almedalsdebatt: Fossilfrihet – med eller utan palmolja?

2017-11-23 Positiv feedback i Bryssel

2017-11-15 Bioekonomiskt nätverk påverkar i Bryssel

2017-09-14 11 regioner går samman för ett fossilfritt Sverige