Medlemsregioner

Nätverkets 13 medlemsregioner och kontaktperson för bioekonomi i respektive region.

BioFuel Region, lead partner
Magnus Matisons, projektledare 
magnus.matisons@biofuelregion.se

Region Dalarna
Eva Lundin
eva.lundin@regiondalarna.se 

Region Halland
Jonas Möller Nielsen
jonas.nielsen@regionhalland.se  

Region Jämtland Härjedalen
Gunnar Fackel, miljöstrateg
gunnar.fackel@regionjh.se

Region Kalmar län
Antje Schreyer, handläggare bioekonomi och EU-frågor
antje.schreyer@regionkalmar.se

Region Norrbotten
Ylva Sardén
ylva.sarden@norrbotten.se 

Region Skåne
Susanna Winblad
susanna.winblad@skane.se 

Region Värmland
Dag Hallén, strateg energi och klimat 
dag.hallen@regionvarmland.se 

Region Västerbotten, lead partner
Lena Friborg, miljö- och energistrateg
lena.friborg@regionvasterbotten.se

Region Västernorrland
Ali Qadiri 
ali.qadiri@rvn.se 

Region Örebro län
David Erlandsson
david.erlandsson@regionorebrolan.se 

Region Östergötland
Erik Gotborn 
erik.gotborn@regionostergotland.se 

Västra Götalandsregionen
Tomas Österlund, Miljösekretariatet 
tomas.osterlund@vgregion.se