Förstudie om Kompetensmäklare i Västerbotten

Kompetensmäklare i Västerbotten är en förstudie som drivs av Region Västerbotten. Västerbotten saknar ett strukturerat arbetssätt för att identifiera arbetsgivares behov samt paketera och kommunicera behoven till utbildare och till individer som söker arbete eller utbildning. Målet med förstudien är att nå en tydligare uppfattning om hur ett strukturerat arbetssätt kan skapa förutsättningar för detta. Genom att ta del av erfarenheter och framgångsfaktorer i andra regioner och vidare genom fördjupade analyser, gemensamma dialoger och workshops samlas underlag inför en eventuell ansökan av ett genomförandeprojekt.

Förstudien pågår fram till 2023-10-31 och medfinansieras av Europeiska Socialfonden

ESF logo

Maria Kammerson Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
maria.kammerson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-657 57 46
Bild på Maria Kammerson
Linda Rudolfsson Strateg Näringsliv och Utbildning och IT-pedagog Mediacenter
E-post
linda.rudolfsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-565 57 83
Bild på Linda Rudolfsson
Andreas Johansson Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
andreas.johansson@regionvasterbotten.se
Mobil
073-816 18 77