Styrgrupp

Den politiska styrgruppen för Regional kompetensplattform består av presidierna (ordförande och vice ordförande) i utbildningsdelegationen. De är:

  • Lars Ohlsson, (S) ordförande
  • Peter Sedlacek (Fp), vice ordförande