Länsgrupp

För att få en förankring i länet och för att möjliggöra konkreta resultat av plattformsarbetet har Länsgrupp kompetensplattform bildats. I länsgruppen finns:

 

Organisation                                        Namn

Arbetsförmedlingen                                   Lena Kuosmonen och Lena Sandström,

Länsstyrelsen                                            Kennet Johansson
Umeå universitet                                       Camilla Fahlander

Luleå tekniska universitet                          Gunnar Landsell
Rektor för folkhögskola                              Vakant
Region 8 (Lycksele kommun)                    Lars Gavelin och Christer Lindblom,
Umeå kommun                                        Håkan Kemi, Jeanette Haglund och Annika Svensson
Skellefteå kommun                                  Christina Fahlgren-Lövheim och Charlotte Berglund

Akademi Norr                                          Anne Åberg
Region Västerbotten                                Tobias Thomsson och Aurora Pelli

Protokoll, anteckningar och dokument från Länsgruppen hittar du i ”Arkiv”.