Barns och ungas hälsa

Länsgrupp Barn och unga har sitt ursprung i ROBUST-gruppen (Regional Omtanke Barn och Unga i Samverkan och Tillit) – vilken bildades för att hålla samman strategiska samverkansfrågor om barns och ungas hälsa i Västerbottens län. Gruppen diskuterar barn och unga, strukturer, samverkan och resultat i ett helhetsperspektiv. Ambitionen är att underlätta och understödja konkret samverkan som förbättrar barns och ungas hälsa.

Barn som håller i två ballonger

En strategisk plan för åren 2015-2017 för barns och ungas hälsa i Västerbottens län, är gruppens arbetsplan. Till den finns en aktivitetsplan för 2015-2017 kopplad.

Syfte

Syftet med Länsgrupp Barn och ungas arbete är att förbättra barns och ungas hälsa i Västerbottens län genom att:

  • Sprida kunskap om barns och ungas hälsa
  • Identifiera förbättringsområden
  • Stärka samverkan mellan de aktörer som arbetar med att förbättra barns och ungas hälsa
  • Bygga upp en strukturerad samverkan där olika aktörers roller och uppdrag är tydliga

Organisation

Länsgrupp Barn och unga består av chefer från olika verksamhetsområden i länets kommuner och i landstinget. Regiondirektören i Region Västerbotten har utsett tre chefer från elevhälsan och tre socialchefer från länet. På motsvarande sätt har landstingsdirektören utsett fem ledamöter från landstinget från följande områden; närsjukvård, specialiserad vård, handikappvård, primärvård och tandvård. Ordförandeskapet alternerar mellan kommun och landsting. Region Västerbotten ansvarar för sekretariatet i gruppen. Länsgrupp Barn och unga fungerar som beredande organ till AC Konsensus. Gruppens medlemmar är för närvarande: Maria Falck, Västerbottens läns landsting, ordf, Helen Alskog, Västerbottens läns landsting,Maria KA Eriksson, Västerbottens läns landsting, Anna Wallgren, Västerbottens läns landsting, Gunilla Larsson, Västerbottens läns landsting, Eva-Lena Johansson, Åsele kommun, Ulf Norberg, Vännäs kommun, Pär Åhdén, Skellefteå kommun, Lisa Högdahl, Skellefteå kommun, Marie Blomberg, Malå kommun, Mikael Rombe, Lycksele kommun, Erika Holmberg, Umeå kommun

Mötesplan i Länsgrupp Barn och unga 2017

  • 6 feb, Skellefteå
  • 15 maj, Umeå
  • 11 sep, Lycksele
  • 24 nov, Umeå