Video- och distansmöte

Video- och distansmötesteknik har under ett flertal år används av kommuner och landsting i Västerbotten. Olika tekniker har använts under olika perioder men det har inte funnits en tydlig gemensam strategi för hur eller vilken teknik som ska användas vid olika tillfällen och behov.

En pilot har genomförts under oktober och november 2014 tillsammans med AC-net och TDC. Syftet var att testa en teknisk plattform som kan kombinera både olika verktyg och program att ansluta sig till en gemensam videokonferens. Krav ställs på bildkvalitet och ljud, möjlighet att dela dokument samt att fungera i redan befintliga tekniska lösningar hos både kommun och landsting.

För mer information: