NYHETER 2023-04-17

Digital kompetens – en demokratifråga i Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun tog fram en genomarbetad policy och strategi för digitalisering, med fem starka målbilder, men digitaliseringschefen Jens Danielsson såg att det fanns mycket kvar att göra. Förståelse, helhetssyn och demokrati är några av nyckelorden som leder arbetet för att få med alla på tåget.

Jens Danielsson

Det var 2017 som policyn och strategin för digitalisering togs fram i Örnsköldsviks kommun. Målen grupperades inom områdena digital trygghet, digital kommunikation, hållbarhet, innovation och ledarskap. Jens Danielsson var nöjd med grunden, men insåg att den behövde byggas på ytterligare.

– Ganska snart blev det tydligt att vi saknade förståelse för digitaliseringens möjligheter på många nivåer. Den kunskapen behöver finnas i alla delar av verksamheten – tror man att IT ska göra allt kommer man inte att lyckas. Det första steget för oss var att satsa på utbildning och en transformationsplan för varje verksamhet.

Jens Danielsson menar att det finns ett digitalt utanförskap i samhället, där de som saknar kunskap inte kan delta på samma villkor som andra, och att det även finns inom de egna verksamheterna.

– Det är ett demokratiskt perspektiv att lotsa in de som står utanför i det digitala. Jag har medarbetare som inte har tillgång till digitala verktyg för till exempel medarbetarenkäter. Vi insåg att vi måste höja lägstanivån och utveckla de som inte kan, och då föddes idén om att använda utbildningen Digilo som språngbräda.

Totalt 100 medarbetare från Örnsköldsviks kommun deltog i Digilo; ett projekt för att höja den digitala kompetensen hos administrativ personal och stödfunktioner i kommunerna Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik, Piteå samt Region Västerbotten. Chefer och medarbetare fick tillsammans lära och coacha varandra inom definierade temaområden. Senare byggde man också på med utbildning för chefer och ledare inom utbildningen Digilej.

– Utbildningarna har varit väldigt givande för organisationen och för medarbetarna, som har blivit mer delaktiga. Det är viktigt för oss att visa att vi satsar på alla våra medarbetare, alla ska vara med i den förflyttning vi gör. Vi ser redan tecken på att utbildningarna har gett resultat, genom nya tekniska lösningar men framför allt genom att den nya kunskapen har skapat mer dialog. Jag har stött på medarbetare från bland annat lokalvård som har kommit fram till mig och pratat om digitaliseringens möjligheter. De har känt sig sedda och värdefulla.

Jens Danielsson menar att digitaliseringen är nödvändig för att kommunen ska klara sina uppdrag nu och i framtiden.

– Vi vet att vi kommer att ha brist på arbetskraft och måste effektivisera administrationen och automatisera allt som går att automatisera, så att personalen kan jobba med rätt saker. Händerna behövs i verksamheten

Foto: Örnsköldsviks kommun

 

Fakta om Digilo:

Projektets mål är att höja den digitala kompetensen hos medarbetare inom offentlig administration samt att stärka förmågan hos organisationens stödfunktioner att praktiskt leda och genomföra digitalt förändringsarbete.

Projektet DIGILO är ett tvåårigt projekt med kommunerna Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik, Piteå samt Region Västerbotten. Projektet riktar sig till administrativ personal och stödfunktioner inom kommunerna Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik, Piteå samt Region Västerbotten.

Projektet finansieras via ESF, Europeiska socialfonden och pågår mellan 2021-03-01 – 2023-02-28.

Fakta om Digilej:

Projektet DIGILEJ vill höja den digitala kompetensen hos ledare och chefer inom deltagande organisationer som utmanas av coronakrisens konsekvenser så att de kan utveckla sin yrkesroll och leda digital förändring. Detta ledarskap gagnar och utvecklar medarbetare som får ett mer värdeskapande arbete och en starkare ställning på arbetsmarknaden.   

Deltagande organisationer är Piteå, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsviks kommun samt Region Västerbotten. 

Projektet finansieras via ESF, Europeiska socialfonden och pågår mellan 2021-11-01 - 2023-04-30 

Tillbaka till nyhetslistan