RIS - Regional innovationsstrategi

Under 2021-2022 pågår arbetet med att ta fram en ny regional innovationsstrategi för Västerbottens län.

Processen tar sin utgångspunkt i Västerbottens Regionala utvecklingsstrategi (RUS) som är kopplad till nationella, europeiska och globala ramverk så som Agenda 2030. RIS konkretiserar i huvudsak RUS:ens prioritering ”Nytänkande och smart region”, men har stor betydelse för måluppfyllnaden i samtliga prioriteringar.  

Under våren 2021 skickades ett frågeunderlag till nyckelaktörer i länet i syfte att inhämta kunskap och perspektiv på länets utmaningar och möjligheter för stärkt innovationsförmåga. Arbetet med strategin fortsätter under hösten med möjlighet att lämna inspel på ett utkast. Under tidig vårvinter genomförs ett remissförfarande på ett strategiförslag. Beslut om färdigt dokument planeras till sommaren 2022.

Magnus Rudehäll Enhetschef Digitalisering och Innovationsledning
E-post
magnus.rudehall@regionvasterbotten.se
Mobil
070-608 48 88
Bild på Magnus Rudehäll