Nyheter

18 feb 2021

Telia får fortsatt förtroende som leverantör av teletjänster i Västerbotten och Norrbotten

Telia får fortsatt förtroende som helhetsleverantör av kommunikation i Norrbottens och Västerbottens län, som tillsammans täcker närmare 35 procent av Sveriges yta. Det nytecknade avtalet omfattar, utöver de två regionerna, samtliga kommuner och merparten av de kommunala bolagen i de båda länen. Avtalet gäller i huvudsak fasta och mobila operatörstjänster på över 60 000 abonnemang och sträcker sig över en tvåårsperiod med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

09 feb 2021

Industrirådet pekar ut Västerbotten som innovationsledande

Under 2021 genomför Industrirådet tillsammans med Region Västerbotten Industridagen, denna gång uppdelat i fem etapper. Konferensens tema är ”Sverige som innovationsstormakt” där Västerbotten uppmärksammas som särskilt viktig för Sveriges fortsatta utveckling.