Nyheter

02 mar 2021

Digital innovation i offentlig sektor – vad innebär det?

Region Västerbottens projekt DIGAD har sedan 2019 arbetat för att höja den digitala kompetensen bland länets kommunanställda. Genom digitala workshops har ca 700 personer inom offentlig sektor runt om i Västerbotten fått lyssna till föreläsningar om olika ämnen, för att sedan diskutera i grupper och sätta det i praktisk relation till sin egen arbetssituation.