Nyheter

29 apr 2022

Kompetensstegar ska utveckla medarbetare

Genom att införa kompetensstegar vill regionen tydliggöra hur medarbetare kan utvecklas i sitt yrke samt stimulera till kompetensutveckling. – Syftet är också att på längre sikt förbättra kompetensförsörjningen, en av hälso- och sjukvårdens största utmaningar, säger Kristina Odström, processledare för införandet av kompetensstegar i Region Västerbotten.

26 apr 2022

Region Västerbotten höjer digital kompetens hos chefer och ledare  

Idag startar Region Västerbottens stora utbildningssatsning för att höja den digitala kompetensen hos chefer och ledare. Bakgrunden är de ökade kraven på nya arbetssätt och digital kompetens inom offentlig sektor. Utbildningen möjliggörs via medel från Europeiska socialfonden och redan nu finns möjlighet att anmäla sig till en ny kursstart i september.