Nyheter

05 okt 2022

Räcker den digitala kompetensen i Västerbottens landsbygdsföretag?

Har små företag på Västerbottens landsbygd den digitala mognad de behöver för att utveckla sin verksamhet och klara den gröna omställningen? Projektet KADIL genomför just nu en kartläggning med syfte att undersöka behoven och skapa en ökad medvetenhet hos företag om digitaliseringens möjligheter till effektivare arbetsprocesser och tillgång till nya och större marknader.