NYHETER 2022-12-13

Nytt center för form och design i norr

Nu står det klart att Form Design Center Norr blir en ny nod för form, design, konsthantverk och arkitektur i Övre Norrland. Projektet är ett samarbete mellan Västerbotten och Norrbotten och handlar om hur arkitektur, form och design kan bidra till ett mer hållbart och jämlikt samhälle där människor trivs att leva.

Människor som sitter vid ett bord. En person håller en presentation för de andra.
Workshop inför etableringen av Form Design Center Norr. Foto: Tobias Olsson, Sveriges Arkitekter

– Jag välkomnar etableringen av denna mötesplats där alla kommuner i både Västerbotten och Norrbotten kan lära och utvecklas tillsammans om vad hållbar samhällsutveckling innebär, säger Anna Pettersson regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten.

Bakgrunden till projektet är de stora etableringar som just nu sker i Övre Norrland där en hållbar omställning av både näringsliv och samhälle har blivit en nödvändighet. Form Design Center Norr’s syfte är att öka regionens attraktions- och konkurrenskraft genom att bidra med nya innovationsmiljöer och en förbättrad omställning till en mer hållbar plats där kultur, kreativitet och kunskap om arkitekturens roll kommer att vara en viktigt del.

Under fredagens möte med Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland, som omfattar Norrbottens och Västerbottens län och beslutar vilka projekt som ska prioriteras och beviljas medel från Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden+ (ESF+) tilldelades Form Design Center Norr 20 miljoner kronor.


För offentlig sektor, näringsliv, akademi och medborgare

En motsvarighet till Form Design Center Norr etablerades i Malmö redan 1964 och har fungerat som både utställningsrum och forum för offentlig sektor och näringsliv, men även som en plats för medborgare att ta del av och integrera kring stora samhällsomvandlingar som skett i Skåne genom åren. Genom branschträffar, konferenser, workshops och utställningar arbetar man för att öka kunskap, föra dialog, labba och experimentera och skapa tillsammans med exempelvis arkitekturstudenter, forskningsinstitut, konstnärer och företagare inom kulturella och kreativa näringar. För att inte behöva uppfinna hjulet på nytt bygger nu Form Design Center Norr upp ett samarbete med mötesplatsen i Malmö.

– Med tanke på att Övre Norrland är i stark tillväxt finns behovet av en liknande mötesplats som utgår från våra näringar och förutsättningar. Vi är många aktörer som har arbetat länge för att få till en hemvist för politik för gestaltad livsmiljö i norr precis som i söder och vi är ödmjukt tacksamma för förtroendet, säger Stina Berglund projektledare Form Design Center Norr, Region Västerbotten.

– Det är glädjande att Norrbotten och Västerbotten fortsätter hitta sätt att samverka och jag ser framemot att följa detta viktiga projekt. Om vi ska få full nytta av den gröna omställningen behövs en diversifierad arbetsmarknad med mycket kultur och kreativitet, säger Janus Brandin regional utvecklingsdirektör, Region Norrbotten

– Detta skapar en viktig grund för framtida samarbeten, och hur vi inom ramen för den gröna industriutvecklingen och befolkningsökningen som följer, kan satsa på en jämlik och inkluderande samhällsomvandling på landsbygd och i våra växande städer med goda attraktiva livsmiljöer, säger Therese Kreisel planchef, Skellefteå kommun.

– Sveriges Arkitekter är stolta och glada över att vara med i denna ambitiösa satsning i en region där mycket händer just nu. Både dagens och morgondagens snabba tillväxt i våra samhällen och städer måste bli så bra som möjligt, för att skapa lyckade gemensamma gestaltade livsmiljöer, säger Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter.

Det är med stor glädje jag erfar att Region Västerbotten och Region Norrbotten efter stort, ihållande arbete kommer att utveckla en mötesplats för arkitektur, design och form, vilket är viktiga aspekter för en hållbar samhällsutveckling och livsmiljöer för alla. Vi ser fram emot att dela med oss av vår långa erfarenhet och samverka om och i kunskapsfrämjande format som både har lokal, nationell och global betydelse”, säger Dorte Bo Bojesen, VD Form/Design Center.

 

För mer information
Stina Berglund

Projektledare Form Design Center Norr, Region Västerbotten
072-225 76 27, stina.berglund@regionvasterbotten.se

Tillbaka till nyhetslistan